Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det er gratis at gå til tandlæge, når du er under 22 år
Tandlæger

Får du tandpine eller tandskader uden for tandlægernes normale åbningstid, kan du henvende dig til en tandlægevagt. Den kan være tilknyttet skadestuen eller være en klinik i lokalområdet.

Når Tandplejen har lukket eller holder ferie i Brønderslev Kommune, skal du kontakte en privat tandlæge, hvis du får tandpine, eller hvis din bøjle generer eller går i stykker. Kontakt tandplejen straks efter, vi åbner igen.

Tandpinevagten har åbent lørdage, søndage, helligdage samt d. 24.og 31. december.

Du kan på disse dage kontakte:

Tandpinevagten
Filstedvej 10
9000 Aalborg

Telefon: 70200255

Tidsbestilling: kl. 9.00-10.00

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som er godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp. Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige til en række behandlinger:

 • undersøgelse
 • forebyggende behandling
 • behandling af huller (caries)
 • tandkødsbetændelse (paradentose)
 • rodbehandling
 • tandudtrækning under lokalbedøvelse.
Bed om et skriftligt tilbud

Hvis en behandling vil koste over 2.500 kr., når tilskuddet fra sygesikringen er trukket fra, så skal tandlægen tilbyde et skriftligt overslag på prisen. Der er frit valg af tandlæge, og du kan skifte mellem tandlæger, alt efter hvilken behandling du ønsker. 

Faste priser - sygesikringsgruppe 1

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

De faste priser fremgår af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge og er ens for alle klinikker.

Tilskud til tandlægehjælp og tandpleje bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Frie priser - sygesikringsgruppe 2

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. De frie priser fastsætter den enkelte klinik, og tandlægens prisliste skal kunne ses i venteværelset.

Hvis din samlede betaling for behandling forventes at overstige 2.500 kr., skal din tandlæge give dig et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag.

Patienter i sygesikringsgruppe 2 får samme tilskud, som en patient i sygesikringsgruppe får til en tilsvarende behandling. Tandlæger og tandplejere fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.  

Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
 • 18-24 årige kan få tilskud til dækning af 100 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2022)
 • 25-29 årige, der modtager uddannelseshjælp, kan få tilskud til dækning af 100 pct. af borgerens udgifter, som overstiger 600 kr. (2022).
 • 25 årige eller derover kan få tilskud til dækning af 65 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.(2022).

Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark.

Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner.

Udbetaling af tilskud

Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Hvis du bliver behandlet af en tandlæge i udlandet, skal du huske at få:

 • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
 • en beskrivelse af ydelsen
 • en kopi af eventuel lægehenvisning
 • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto.

Læs mere om tilskud til tandlægebehandling i udlandet og find adressen på din region:

Læs også om tandlægebehandling i udlandet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle under 22 år født efter 31-12-2003, og kommunen betaler for behandlingen - også den nødvendige tandregulering. Hvis du er født før 31-12-2003 har du gratis tandpleje til det 18. år.

I de fleste kommuner foregår børne- og ungdomstandplejen på kommunale tandklinikker. I de mindre kommuner er opgaven oftest lagt over til privatpraktiserende tandlæger.

Hvis du har behov for at få en tid hos en tandlæge for dit barn, skal du kontakte din kommune og høre hvilket tandplejetilbud, du er omfattet af. Du kan også se på din kommunes hjemmeside, hvordan tandplejen er organiseret.

Toåriges første besøg

Normalt henvender tandklinikken sig til forældrene, inden barnet fylder to år for at aftale det første tandlægebesøg.

Under 16 år

Forældre til børn under 16 år skal selv betale 35 % af udgiften, hvis de vil bruge en privatpraktiserende tandlæge frem for det kommunale tilbud. Du skal huske at give kommunen besked inden behandlingens start, hvis dine børn bruger en privatpraktiserende tandlæge.

16-21 år

De 16-21-årige kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en privatpraktiserende tandlæge. Behandlingen er gratis for alle under 22 år, som er født efter 31-12-2003. Hvis du er født før 31-12-2003 har du gratis tandpleje til det 18. år.

Det er vigtigt, at der gives besked til den kommunale tandpleje, hvis der skiftes til en privat tandklinik (privatpraktiserende tandlæge).

22-25 år

Du får større tilskud (65 pct. af prisen) til regelmæssig undersøgelse, når du er 22-25 år. Voksne fra 26 år får 40 pct. i tilskud.

I barnets første år orienterer Sundhedsplejersken i Brønderslev Kommune om sundhed, kost og tandpleje.
Forældre har mulighed for at aftale tid med Tandplejen, hvis der er behov for det.
Alle børn indkaldes til undersøgelse i 3-årsalderen, men forældre er altid velkommen til at kontakte Tandplejen ved spørgsmål eller problemer med tænderne.

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 555 kr. (2022).

Specialtandpleje

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling er 2075 kr. (2022).

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Ønsker du at klage over din tandlæge, har du mulighed for at rette henvendelse til:

Ønsker du at anmelde en skade, er du velkommen til at kontakte

Klagemuligheder i udlandet

Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande. Hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte 'Forbruger Europa', som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer.

Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan klage over behandlingen og hvor du skal klage.

Krav om erstatning

Når du klager og får medhold, kan du få en del eller hele din betaling for behandlingen tilbage. Ønsker du erstatning ud over tandlægeregningen på mere end 1.000 kr., så skal kravet fremsættes hos Dansk Tandlægeforenings Patientforsikring. 

Opdateret 6. oktober 2022
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Lisbeth Poulsen