Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når du færdes i trafikken

Fartgrænserne gælder for personbiler, varebiler og motorcykler, mens der er særlige regler for lastbiler, busser og personbiler, der har tilkoblet påhængsvogn, som fx campingvogn. De nuværende generelle fartgrænser i Danmark fordeler sig som følger:

  • 50 km/t i tættere bebygget område
  • 80 km/t uden for tættere bebygget område
  • 130 km/t på motorvej.

Dog gælder det for alle tre fartgrænser, at det vil være skiltet, hvor der er andre gældende fartgrænser, som du skal følge.

Generelt skal man nemlig altid afpasse sin fart til forholdene, og politiet eller kommunen kan derfor fastsætte lavere hastighedsgrænser i tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Hvis du kører for hurtigt, risikerer du en bøde, hvor beløbet bl.a. afhænger af, hvor mange procent du har kørt over den tilladte fart. Fartbøderne begynder ved 1.000 kr. (2017). Dertil kommer stramme regler for, hvornår du mister dit kørekort.

Du kan se de mest almindeligt anvendte bødetakster for motorkøretøjer, dvs. personbil, varebil, motorcykel m.m. hos Rådet for Sikker Trafik:

Du kan også beregne din fartbøde hos Rådet for Sikker Trafik:

Betinget frakendelse af kørekort

Kører du over 30% hurtigere end det er tilladt, får du et klip i kørekortet.

Du får bl.a. frakendt kørekortet betinget, hvis du:

  • kører mere end 60% for stærkt, 160 km/t eller derover i en almindelig personbil
  • kører mere end 40% for stærkt i et større køretøj som fx bil med trailer, bil med campingvogn og lastbil
  • kører mere end 40 % for stærkt, hvor hastighed er nedsat pga. vejarbejde.

En betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du:

  • skal bestå en såkaldt kontrollerende køreprøve inden for en frist fastsat af politiet. En kontrollerende køreprøve betyder, at du skal bestå en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve
  • er på prøvetid i tre år.

Hvis du i løbet af prøvetiden begår en forseelse, som i sig selv udløser en frakendelse, får du frakendt kørekortet ubetinget.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Overskrider du fartgrænsen med mere end 100% (dog minimum 100 km/t og altid hvis du kører 200 km/t eller derover), gælder det for alle køretøjer, at du får frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Fx hvis du har kørt over 100 km/t, hvor kun 50 km/t. er tilladt.

En ubetinget frakendelse betyder, at du skal aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at køre bil i en periode fra seks måneder til ti år eller på livstid. Derefter skal du bestå en kontrollerende en køreprøve, for at få kørekortet tilbage.

Du kan læse mere om betinget/ubetinget frakendelse hos Rådet for Sikker Trafik.

Har du en særlig lav indtægt, kan du få nedsat visse typer af bøder til det halve beløb.

Du skal dog kunne fremvise dokumentation på, at din årlige indkomst ikke overskrider 167.700 kr. før skat - dvs. 13.975 kr. om måneden (2018).

Bøden kan ikke blive lavere end 500 kr.

Du kan læse om, og søge om at få nedsat bøde ved at udfylde en blanket, som du finder på politiets hjemmeside.

Når du har udfyldt blanketten, skal du logge på Digital Post med dit NemID, vælge Rigspolitiet som modtager og sende blanketten som en vedhæftet fil til Administrativt Center Vest - bødenedsættelser.

Siden 2001 har politiet benyttet Automatisk Trafikkontrol (fotovogne) – det såkaldte ATK – som en del af politiets hastighedskontrol.

Når hastigheden er overskredet med højst 30 %

Hvis din bil er fotograferet ved Automatisk Trafikkontrol og er målt til at køre højst 30 % for stærkt, vil du som ejer eller registreret bruger af bilen modtage en fartbøde fra politiet, fordi du som udgangspunkt er ansvarlig for overskridelsen af farten. (Betinget objektivt ejeransvar, der følger nummerpladen).

Med mindre du kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som inden for 30 dage erkender at have ført køretøjet, eller en anden var uberettiget i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet, er det dig som ejer eller registreret bruger af køretøjet, der skal betale bøden.

Når hastigheden er overskredet med over 30 %

Hvis din bil er fotograferet ved ATK og målt til at køre mere end 30 % for stærkt, sender politiet et brev til dig som den registrerede ejer/bruger af køretøjet, vedlagt fotografiet af hastighedsforseelsen.

Hovedreglen er, at du som ejer/bruger, under bødeansvar, har pligt til at oplyse, hvem der var fører af køretøjet på det pågældende tidspunkt, hastighedsoverskridelsen blev målt. Når føreren er identificeret, sender politiet en fartbøde (evt. med tilkendegivelse om klip i kørekortet, betinget frakendelse eller kørselsforbud) til vedkommende.

Læs mere på politi.dk:

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du inden for tre år begår tre grove trafikforseelser. Har du fået kørekort inden for de sidste tre år, kan du miste det efter to forseelser.

En grov forseelse kan fx være at køre over for rødt, ikke at overholde vigepligt eller at holde for kort afstand til en forankørende.

Hvis du får fx et klip i kørekortet, et kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet efter 1. januar 2014, skal du udover bøden betale 500 kr. (2017) til Offerfonden. Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der støtter ofre for forbrydelser og trafikofre samt til forskning mv.

Politiet kan konfiskere din bil, motorcykel eller andre køretøjer ved særligt grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven. Politiet kan både konfiskere det køretøj, der er blevet anvendt ved overtrædelsen, og køretøjer der ejes af den person, der har foretaget overtrædelsen, selvom køretøjerne ikke er anvendt ved overtrædelsen.

I praksis konfiskerer politiet mest køretøjer ved gentagne overtrædelser i forbindelse med spirituskørsel, eller hvis man kører i den periode, hvor man har fået frakendt kørekortet.

Hvis du kører ulovligt på knallert, koster det bøder, og evt. ulovlige dele - eller hele knallerten - kan blive konfiskeret. Straffen kan stige til fængsel, bl.a. hvis du kører spirituskørsel flere gange.

Hvis du får en bøde eller anden straf efter Færdselsloven, kan du klage overfor domstolene efter de almindelige regler.

Opdateret 19. juni 2019
Skrevet af Rigspolitiet
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave