Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Skrotningsgodtgørelse - bedre kendt som skrotpræmie - er en ordning som gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varebiler under 3.500 kg. Bilen skal have været ansvarsforsikret. Når du afleverer din udtjente bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte og registrerede ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. Godtgørelsen kan udbetales, hvis du opfylder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelsen: 

 • Bilen skal være afmeldt i Motorregistret efter d. 30. juni 2000.
 • Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsen godkendt ophugger.
 • Forhandlere og autoværksteder kan ved aftale med en godkendt ophugger, agere på vegne af denne og derved også være indleveringssted.
 • Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Dvs. den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.
 • Du skal som udgangspunkt være den sidst-registrerede ejer af bilen.     

Når du skrotter din bil gennem den digitale selvbetjeningsløsning, er du sikker på, at du vælger en miljøgodkendt ophugger eller en forhandler/autoværksted, der har en aftale med en miljøgodkendt ophugger.

Autoophuggere, som er med i en kollektivordning for producentansvar, skal ophugge din bil uden omkostninger. På hjemmesiden refero.dk kan du finde en liste med miljøgodkendte autoophuggere, som er medlemmer af den kollektive ordning.

Herunder listen af miljøgodkendte ophuggere, samt forhandlere/autoværksteder, der har en aftale med en miljøgodkendt ophugger:

 • Du skal anvende den digitale selvbetjeningsløsning her på siden.
 • Du kan også henvende dig til en godkendt ophugger eller forhandler/autoværksted, der har en aftale med en miljøgodkendt ophugger.
 • Udgangspunktet er, at det er bilens sidst registrerede ejer, som har ret til at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen.
 • Bilen skal være afmeldt i Motorregisteret.
 • De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med afmelding til Motorregistret.
 • Anmodningen om udbetaling af skrotningsgodtgørelse sker i den digitale selvbetjeningsløsning.
 • Skrotningsattesten bliver sendt til din e-Boks, alternativt fremsendes den med almindelig post, og skrotningsgodtgørelsen overføres til din NemKonto.
 • Hvis du ikke er bilens sidst-registrerede ejer, kan du i helt særlige tilfælde søge dispensation fra denne betingelse. 
Opdateret 17. januar 2020
Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen og Motorstyrelsen
Ansvarlig redaktør: Borger.dk