Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kommunen kan rådgive og give støtte til transport ved handicap
Handicapparkering

NT-Handicapkørsel

Du kan blive optaget i NT's Handicapkørselsordning, hvis du bruger eller har fået et ganghjælpemiddel eller en kørestol bevilget af Brønderslev Kommune.

Du bliver hentet på din adresse, og kørslen foregår med personvogn, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt.

Du skal være forberedt på, at der kan være andre kunder i vognen. Samtidig kan chaufføren blive nødt til at køre en omvej for at hente eller sætte andre passagerer af.

Hvem kan få kørsel?

For at blive optaget i kørselsordningen, skal du:

 • være fyldt 16 år
 • have fast bopæl i Region Nordjylland
 • ikke kunne benytte offentlige transportmidler
 • have et varigt fysisk handicap og benytte kørestol eller ganghjælpemiddel
 • have et handicap, der varer længere end 12 måneder

Har du en midlertidig lidelse af max. 1 års varighed, fx hjerte-/lungelidelser, synshandicap, døvhed, demens eller psykisk handicap kan du ikke blive optaget i kørselsordningen.

Hvordan bestiller jeg kørsel?

Hvis/Når du er blevet optaget i kørselsordning og skal ud at køre, skal du kontakte:

NT's kørselskontor

Telefon: 9810 1555

Du skal oplyse:

 • Rejsedato
 • Hvorfra og hvortil du skal rejse
 • Hvornår du vil afhentes, eller hvornår du skal være fremme ved dit rejsemål

NT foretrækker, at du bestiller kørslen inden kl. 14.00 dagen før, du skal af sted. Dog kan du senest bestille kørslen 2 timer før, du skal afhentes. Skal du uden for regionen, skal du bestille kørslen senest 5 hverdage inden afrejsen.

Du kan også bestille NT-Handicapkørsel over internettet. Når du bestiller NT-Handicapkørsel, skal du bruge en PIN-kode, som du får ved at kontakte:

NT's Handicapkørsel

Telefon: 9934 1151

Telefontid: Hverdage fra kl. 09:00 - 15:00

Omfang og pris

Bliver du optaget i kørselsordningen, får du mulighed for 104 enkeltture pr. år.

Du kan blive kørt til/fra:

 • Fritidsaktiviteter
 • Familiebesøg
 • Indkøb
 • Kulturelle arrangementer m.m.

Hvis du skal uden for Region Nordjylland, arrangerer NT tog- eller busrejser, men til og fra stationerne, bliver du kørt i bil. Du skal selv betale udgiften til bus eller tog.

Du har mulighed for at have en ledsager med.

Hvad koster det?

Du betaler 4,50 kr. pr. km. til chaufføren på den enkelte tur. Minimumsprisen pr. tur er 35,00 kr.

Du kan medbringe en ledsager for 2,00 kr. pr. km, hvis du ikke er bevilget gratis ledsager.

NT-Flextur

Et alternativ til NT-Handicapkørsel er NT-Flextur, som er en blanding af buskørsel og taxikørsel.

Din rejse skal foretages imellem kl. 06:00 - 23:00.

Du bliver hentet på din adresse, og kørslen foregår med personvogn, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt.

Du skal være forberedt på, at der kan være andre kunder i vognen. Chaufføren blive også blive nødt til at køre en omvej for at hente eller sætte andre passagerer af.

Hvem kan få kørsel?

Hvis du er bosat i Region Nordjylland, kan du benytte dig af NT-Flextur.

Du skal være opmærksom på, at NT-Flextur ikke har en fast køreplan. Kørslen tilrettelægges fra time til time, og du skal selv bestille din kørsel, hver gang du vil af sted.

Hvordan bestiller jeg kørsel?

Du kan tidligst bestille NT-Flextur 14 dage før, du skal rejse og senest 2 timer inden du skal af sted.

Har du et fast transportbehov, kan du lave en fast aftale – så slipper du for at ringe hver gang. Laver du en fast aftale, skal du huske at afbestille turen, hvis du en dag ikke skal med.

Når du skal ud at køre, skal du kontakte:

NT's bestillingscentral

Telefon: 9934 1134

Telefontid: Alle dage fra kl. 07:00 - 20:00

Du skal oplyse:

 • Rejsedato
 • Hvorfra og hvortil du skal rejse
 • Hvornår du vil afhentes, eller hvornår du skal være fremme ved dit rejsemål
 • Om du bruger ganghjælpemidler eller kørestol*
 • Om du har førerhund eller signalhund

NT-Flextur tilbyder også kørsel med vogne, der er indrettet til kørestolstransport. Så hvis du er kørestolsbruger, skal du huske at meddele det, når du bestiller kørslen. Bruger du kørestol, kan du gratis tage en ledsager med på turen.

Hvad koster det?

Du kan finde taksterne for NT-Flextur nedenfor. 

Du betaler altid direkte til chaufføren.

Hvis du, dit barn eller plejebarn har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen sende en klage til Danske Handicaporganisationer, som vurderer sagen og sender klagen videre til Rigspolitichefen. 

EU-parkeringskort for personer med handicap

Inden du rejser til andre lande i Europa, skal du undersøge reglerne for parkering.

Hvem kan få parkeringskort i Brønderslev Kommune?
Du skal ansøge om at få parkeringskort. Kortet udstedes til:
 • dig, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens bestemmelser.
 • dig, der af region/kommune er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – NTs  handicapkørsel.
 • dig med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør:
  1) evnen til at færdes uden hjælp,
  2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
  3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Parkeringskortet kan ikke udstedes til institutioner. Hvis en institutionsbus skal kunne parkere på en handicapplads, skal minimum én af passagerne have et parkeringskort.

Du kan søge om at få rabat, når du skal køre over Storebæltsbroen. Det hedder Storebælt Handicap.

Oven i den BroBizz-rabat, som alle kan få, kan du som borger med handicap få yderligere rabat.

 • Du skal først have en almindelig BroBizz-aftale.
 • Derefter søger du om en Storebælt Handicap-aftale hos Danske Handicaporganisationer.

Se priser og søg hos Storebælt og Danske Handicaporganisationer.

Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen, og det er der, du kan få svar på dine spørgsmål, se pris og kan søge om kortet. Kortet er gyldigt i tre år. Du skal selv søge igen, når kortet skal fornyes, men hvis du har en varig funktionsnedsættelse, behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation.

Hvem kan få ledsagekort i Brønderslev Kommune?
Hvis du – for at kunne færdes i det offentlige rum – har brug for ledsagelse udover det sædvanlige, kan du få udstedt et ledsagekort.

Dit behov for ledsagelse kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og kortet retter sig mod alle – uanset alder.
Når det gælder børn, skal der imidlertid være tale om et ledsagebehov, der rækker ud over de ledsagebehov, der er normale for børn uden funktionsnedsættelse.
Du kan hente ansøgningsskema til ledsagekort på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

Kørekort ikke nødvendigt

Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

 • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
 • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis du er bevægelseshæmmet, synshandicappet, har fødevareallergi eller andet kan du også rejse med fly. Du skal forberede rejsen i lidt bedre tid og give fly- eller rejseselskabet og lufthavnen besked om dine behov.

Trafikstyrelsen oplyser om:

 • rejseplanlægning
 • at komme rundt i lufthavnen
 • at komme ombord i flyet
 • om ankomsten
 • om dine rettigheder samt
 • om reglerne for erstatning af dine hjælpemidler, hvis de bliver beskadiget.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om handicapbiler, kørestole og trehjulede knallerter i 'Lov om social service' på Retsinformations hjemmeside. § 114 handler om støtte til bil.

Færdsel er reguleret i Færdselsloven.

Du kan læse om reglerne for parkeringskort for personer med handicap i bekendtgørelsen.

På Dit Europa kan du læse om dine rettigheder som bevægelseshæmmet rejsende i Europa

Opdateret 14. juli 2022
Skrevet af borger.dk og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen