Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du vil reklamere for et lokalt arrangement, kan du gøre det inden for byområderne uden tilladelse, såfremt kravene er overholdt.

Reklameskilte i det åbne land

I det åbne land er der forbud mod anbringelse af reklame- og propagandaskilte. Valgplakater og vejkantsplakater i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner er dog undtaget.

Observerer Brønderslev Kommune et reklameskilte i det åbne land, så kontaktes ejeren med henblik på hurtig nedtagning. Sker dette ikke, fjerner Vej og Park skiltene på ejerens bekostning. Kan ejeren ikke umiddelbart findes, tager Vej og Park skiltene ned og deponerer dem i op til 4 uger på materielgården.  

Reklameskilte i tættere bebyggede områder (byerne)

I tættere bebyggede områder (byerne) skal følgende punkter være overholdt for, at skiltning er lovlig:
1. Kun lokale arrangementer.
2. Skiltene må ikke opsættes på gadeudstyret. Dog er valg- og cirkusplakater undtaget.
3. Skiltene må ikke virke dominerende og skæmmende (max. 2 m² i størrelse).
4. Skiltene skal være forsynet med navn, adresse og tlf. på skilteejeren.
5. Skilte må tidligst opsættes 14 dage - én måned før arrangementets afvikling, alt afhængig af arrangementets størrelse, og skiltet skal nedtages igen umiddelbart efter arrangementets afslutning.
6. Skiltene må ikke være til gene for oversigtsarealer eller færdslen i øvrigt.

Hvis alle ovennævnte punkterne overholdes skal der ikke indhentes tilladelse fra Brønderslev Kommune til opsætningen.

Opfylder reklameskiltning ikke ovennævnte punkter, så kontaktes skiltenes ejer med henblik på hurtig nedtagning. Sker dette ikke, fjerner Vej og Park skiltene på ejerens bekostning. Kan ejeren ikke umiddelbart findes, tager Vej og Park skiltene ned og deponerer dem i op til 4 uger på materielgården.

Kontakt

Sagsbehandler - Trafik og veje
Tlf.: 99454615
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Opdateret 31. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave