Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du vil reklamere for et lokalt arrangement, kan du gøre det inden for byområderne uden tilladelse, såfremt kravene er overholdt.
Det samme gælder for nogle konkrete steder i det åbne land.

Reklameskilte i det åbne land

I det åbne land er der et generelt forbud mod anbringelse af reklame- og propagandaskilte.

En ny Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land, giver dog en række undtagelser fra forbuddet. Du kan læse mere om disse undtagelser her og en illustrationsplan for skiltning i 30 meter zonen.

Observerer Brønderslev Kommune et reklameskilt på offentlig vej i det åbne land, som skønnes at udgøre en trafiksikkerhedsmæssig gene eller er til gene for kommunens drift og vedligeholdelse af rabatarealer/vejgrøfter, så fjerner Vej og Park skiltene straks og deponerer dem i op til 4 uger på materielgården.

Observerer Brønderslev Kommune et reklameskilt i det åbne land, der står på en privat ejendom langs vejen og skiltet ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven, så dokumenterer Vej og Park forholdet og sender oplysningerne videre til Natur og Miljø, der efterfølgende vurderer sagen og evt. udsteder et påbud.

Valgplakater og vejkantplakater i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner er ligeledes undtaget.

Reklameskilte i tættere bebyggede områder (byerne)

I tættere bebyggede områder (byerne) skal følgende punkter være overholdt for, at skiltning er lovlig:
1. Kun lokale arrangementer.
2. Skiltene må ikke opsættes på gadeudstyret. Dog er valg- og cirkusplakater undtaget.
3. Skiltene må ikke virke dominerende og skæmmende (max. 2 m² i størrelse).
4. Skiltene skal være forsynet med navn, adresse og tlf. på skilteejeren.
5. Skilte må tidligst opsættes 14 dage - én måned før arrangementets afvikling, alt afhængig af arrangementets størrelse, og skiltet skal nedtages igen umiddelbart efter arrangementets afslutning.
6. Skiltene må ikke være til gene for oversigtsarealer eller færdslen i øvrigt.

Hvis alle ovennævnte punkterne overholdes skal der ikke indhentes tilladelse fra Brønderslev Kommune til opsætningen.

Opfylder reklameskiltning ikke ovennævnte punkter, så kontaktes skiltenes ejer med henblik på hurtig nedtagning. Sker dette ikke, fjerner Vej og Park skiltene på ejerens bekostning. Kan ejeren ikke umiddelbart findes, tager Vej og Park skiltene ned og deponerer dem i op til 4 uger på materielgården.

Kontakt

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Tlf.: 9945 4545

Borgerservice Brønderslev
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Borgerservice Dronninglund
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe