Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune prioriterer trafiksikkerhedsarbejdet højt, og der er stor fokus på at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken gennem fysisk planlægning og indsatsområder.

Læs om trafiksikkerhedsplaner

Trafiksikkerhed 2009

"Trafiksikkerhed 2009" beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i Brønderslev Kommune, hvor formålet er at reducere antallet af trafikulykker. Trafiksikkerhedsplanen består af en handlingsplan og to tilhørende analyser: en ulykkesanalyse og en gråstrækningsanalyse.

"Trafiksikkerhed 2009" skal ses som en modulopbygget plan. Det vil sige, at den danner de overordnede rammer for trafiksikkerhedsarbejdet.

Målsætning for 2012

Færdselskommissionen har nedsat en målsætning om at nedbringe antallet af ulykker med 40 % inden 2012. Brønderslev Kommune har valgt at følge samme målsætning, hvilket betyder, at personskader skal reduceres fra 55 (2005) til 33.

Indsatsområder

Brønderslev Kommune valgte med udgangspunkt i ulykkesanalysen at arbejde med trafiksikkerhedsrevision. etablering af cykelstier langs veje i det åbne land, analyse af grå strækninger, fjernelse af faste genstande i vejsiden, etablering af rumleriller i vejmidten og kampagner.

Trafiksikkerhed 2009 (nyt vindue)

Ulykkesanalyse 2007 (nyt vindue)

Grå strækningsanalyse (nyt vindue)

Cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land

Cykelstiplanen fastlægger rammerne for udbygningen af cykelstinettet i det åbne land. Cykelstiplanen tager udgangspunkt i at skabe et trygt og sikkert stinet for cyklister og knallertførere.

Prioriteringen af cykelstierne er foretaget med udgangspunkt i Vejdirektoratets cykelstiprioriteringsmodel, der indeholder følgende parametre: trafikuheld og beregnet risiko, utryghed, forventet brug, sammenhæng i stinettet og alternative ruter.

23 cykelstiprojekter

Cykelstiplanen indeholder 23 cykelstiprojekter med en samlet længde op 73,9 km. En realisering af cykelstiprojekterne vil mere end fordoble kommunens cykelstinet i det åbne land. De samlede omkostninger ved etablering af cykelstierne er anslået til 56,12 mio. kr. Cykelstiplanen er en langsigtet og ambitiøs plan, som vil blive implementeret i henhold til de økonomiske rammer.

Nye cykelstier

I sommeren 2010 åbnede Brønderslev Kommune tre nye cykelstier: Dronninglund-Rørholt, Stenum-Tolstrup Mejeriby og Flauenskjold-Dorf Kirkeby.

Cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land (nyt vindue)

Kontakt

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Tlf.: 9945 4545

Borgerservice Brønderslev
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Borgerservice Dronninglund
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

Opdateret 22. juni 2020