Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det er lovligt at færdes til fods eller på cykel på alle veje og stier i det åbne land på alle tidspunkter af døgnet, der kan dog være lokale interesser der mindsker adgangen. Du må bevæge dig rundt i offentlige skove på og udenfor stier og veje på alle tidspunkter af døgnet, i private skove må du færdes på stier og veje mellem klokken 6.00 og solnedgang.
Adgang til naturen

Læs om adgang til naturen

Adgang på veje og stier

Det er lovligt at færdes til fods eller på cykel på alle veje og stier i det åbne land på alle tidspunkter af døgnet. Ejer kan dog forbyde adgang hvis det er til væsentlig gene for privatlivets fred, produktionen og dyre- eller plantelivet. Der er dog snævre grænser for hvornår det er tilladt at forbyde adgang i disse tilfælde. Spørg kommunen hvis du er i tvivl herom.

Hunde skal føres i snor på private enkeltmandsejede veje og stier. På andre veje og stier i det åbne land kan hunde føres uden snor, det forudsættes dog at ejeren har fuld kontrol over hunden og at den ikke udviser truende adfærd og eller løber efter andre mennesker eller vildt.

Adgang i det åbne land og ved kysten

Hund på stranden

Det er lovligt at færdes til fods på private, udyrkede arealer, hvis de ikke er hegnede, mellem 6.00 og solnedgang. På private, udyrkede arealer der er hegnede er det lovligt at færdes, selv om der er græssende husdyr, hvis der er låger eller lign. og der ikke er skiltet imod adgang. Det er lovligt at tage ophold på disse arealer hvis der er mere end 150 meter til nærmeste bebyggelse.
Der er dog ikke adgang til arealer der ligger inde på dyrkede marker/stubmarker med mere. For eksempel gravhøje der ligger inde på marker uden lovlig adgang.

Der er fri færdsel til fods på næsten alle danske kyststrækninger. Størstedelen af kyststrækningen i Brønderslev Kommune er strandeng og en smule sandstrand. Det er her lovligt at færdes til fods på stranden og man må tage ophold eller bade hvor der er mere end 50 meter til nærmeste bebyggelse (man kan dog ikke forbyde folk at tage ophold på andres jord). På strandengen gælder samme regler som på andre udyrkede arealer.

Hunde må gå løse på stranden, men skal her holdes i snor mellem 1. april og 30. september. Husk at hele kyststrækningen er et særligt beskyttet fugleområde og løse hunde her kan give store problemer for fuglelivet i sommerhalvåret. På alle andre åbne arealer skal hunde holdes i snor hele året.

Brønderslev Kommunes strande bliver overvåget sommeren igennem for at sikre vandkvaliteten så stranden ved Asaa kan få sit blå flag. 

Adgang i offentlige og private skove

Du må færdes i alle offentlige skove på og udenfor veje og stier på alle tidspunkter af døgnet, dog kan der spærres for adgang ved jagt og i tilfælde af intensivt skovningsarbejde.
I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.

Hunde skal holdes i snor i både private og offentlige skove.
Du kan dog tage hunden med i en af de flere hundeskove i kommunen, her kan hunden få lov til at løbe frit rundt.

Adgang til hest og på mountainbike

Som udgangspunkt må du færdes til hest på veje og stier i det åbne land uden for skove, samt på private fællesveje der fører igennem skove, med mindre der er skiltet med ”ridning forbudt”. Vær opmærksom på at ridning medfører et ualmindeligt stort slid på veje og stier og rid f.eks. ude i rabatten og ikke i stier og spor. Ridning i et skovområde kræver ejerens tilladelse, og ejeren kan kræve betaling. Nogle steder er der lokale indskrænkninger for, hvor og hvordan man må ride. Hold derfor øje med "ridning forbudt"-skilte og følg dem. I nogle private skove kan du købe ridekort.

På mountainbike er det tilladt at færdes på alle menneskeskabte veje og stier der fremtræder egnede til cykling på almindelige cykler. I private skove dog kun mellem klokken 6.00 og solnedgang. Du må ikke færdes i skovbunden eller på diger og på dyreveksler.

Ulovlig skiltning

Skilt fra privat vej

Ulovlig skiltning er skiltning der søger at hindre din lovmæssige ret til at færdes i naturen. Det kræver dog altid en konkret vurdering, for at finde ud af om skiltningen er lovlig. Hvis du er udsat for at blive hindret i din bevægelse i naturen så respekter skiltningen og kontakt kommunen for at få skiltet lovliggjort. 

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109

Se også

Naturbeskyttelseslovens §26

Husk snoren til din hund
For at alle kan færdes trygt i naturen, er der sat grænser for hvor hunde må færdes uden snor.

Selvom de fleste hunde er rare og ikke gør nogen skade, så er det ikke alle mennesker der er glade for at blive hilst på af en fremmed hund.
Løsgående hunde kan også forårsage skade på vildt og smådyr,

Derfor er det ikke tilladt at have hunde gående løs i åbne naturarealer og i skove, der ikke er hundeskove. Hunde må gå løse på stranden mellem 30. september og 1. april, men skal af hensyn til andre strandgæster og fuglelivet holdes i snor resten af året. Husk at Aså strand ligger i et fuglebeskyttelsesområde og mange trækkende gæster kommer forbi store dele af året.

Der er bødestraf for at have sin hund gående frit på de arealer hvor det ikke er tilladt, hvis ejer ikke har styr på hunden, eller den udviser truende adfærd. Bøden kan stige med op til 50% i gentagelsestilfælde.

Opdateret 31. juli 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe