Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Når du ansøger om statsborgerskab i Danmark, er der en række krav, du skal opfylde

Du kan ansøge om dansk statsborgerskab ved naturalisation, dvs. ved lov, hvis du ikke kan få statsborgerskab gennem reglerne for erklæring.

For at opnå statsborgerskab ved naturalisation er der en række krav, du skal opfylde. De er beskrevet i de følgende tekster.

For at få tildelt dansk statsborgerskab ved naturalisation (ved lov) skal du leve op til en række krav. De ser overordnet således ud:

  • tro og love-erklæring
  • ophold
  • ren straffeattest
  • økonomi
  • danskkundskaber
  • statsborgerskabsprøve.

Du skal desuden underskrive en erklæring, hvor du lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Du skal også erklære, at du vil overholde dansk lovgivning og respektere landets retsprincipper. Samtidig skal du oplyse, om du tidligere har begået kriminalitet - uanset størrelsen og typen på lovovertrædelsen.

​For at få dansk statsborgerskab skal du have tidsubegrænset opholdstilladelse og som udgangspunkt have boet i Danmark uafbrudt i ni år.

Flygtninge og statsløse ansøgere skal have boet i Danmark uafbrudt i otte år. Er du gift med en dansk statsborger eller kommet hertil som barn, kræves oftest kortere opholdstid.

Læs mere om, hvilke betingelser for opholdet der gælder for din ansøgning:

Du kan ikke tildeles statsborgerskab, hvis du:

  • er sigtet for en lovovertrædelse
  • er dømt for lovovertrædelser mod statens sikkerhed
  • er idømt ubetinget fængselsstraf på 1½ år eller mere
  • er idømt udvisning.

Desuden kan ansøgere, der tidligere har været straffet, ikke få dansk statsborgerskab, før der er gået en vis tid - den såkaldte karenstid (karantænetid). Karenstiden afhænger af forbrydelsen og straffens omfang.

Læs mere om betingelserne:

Ansøgere, der har gæld til det offentlige, kan ikke få dansk statsborgerskab. Gæld til det offentlige kan fx være skat, daginstitutionsbetaling eller tilbagebetaling af offentlige ydelser.

Ansøgeren skal desuden være i stand til at sørge for sig selv, dvs. ikke modtage økonomisk hjælp fra det offentlige, som fx kontanthjælp eller lignende. Ansøgere, der modtager fx SU eller folkepension, er dog ikke afskåret for at få statsborgerskab.

Læs mere om, hvilke betingelser for din økonomi der gælder i ansøgningen:

For at opnå dansk statsborgerskab skal du bevise dit kendskab til det danske sprog. Det gør du ved at bestå en danskprøve, som kan have forskellig sværhedsgrad afhængigt af dine forhold som ansøger.

Du kan finde mere information om danskprøven på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside:

Du skal bestå en såkaldt statsborgerskabsprøve, når du søger om dansk statsborgerskab ved naturalisation (ved lov). Prøven lægger vægt på de dele af det daglige og politiske liv, du som borger kommer til at møde i Danmark.

På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside kan du læse mere om prøven:

Hvis du mener, du lever op til kravene om dansk statsborgerskab og alligevel får afslag på din ansøgning, kan du klage til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Det samme gælder, hvis du af andre grunde ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning.

Lovgivning

Lovgrundlaget for reglerne om dansk statsborgerskab kan findes i 'Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret'.

Du kan også læse mere specifikt om kravene til ansøgere om dansk statsborgerskab.

Opdateret 6. november 2019
Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet
Ansvarlig redaktør: Borger.dk