Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du som dansk statsborger mister dit statsborgerskab, er det muligt at generhverve det

Du kan miste dit danske statsborgerskab, hvis du:

  • er fyldt 22 år, født i udlandet og ikke har boet eller har tilknytning til Danmark
  • bliver dømt for forbrydelser mod statens sikkerhed eller selvstændighed efter straffelovens paragraffer.

Du kan dog ikke få frakendt dit statsborgerskab, hvis du derved bliver statsløs.

Hvis du er født i udlandet og er under 22 år, har du mulighed for at bevare dit danske statsborgerskab. Du skal søge om at bevare dit statsborgerskab, inden du fylder 22 år.

Ansøgningen skal sendes til nærmeste danske ambassade eller konsulat. Du kan også sende din ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere om reglerne for statsborgerskab på ministeriets hjemmeside:

Du har mulighed for at generhverve dit danske statsborgerskab, hvis du har mistet det. For at generhverve dit statsborgerskab gælder bl.a.:

  • Du skal have boet i Danmark i dine første 18 leveår og herefter igen haft bopæl i Danmark de to seneste år
  • Du skal afgive en såkaldt erklæring om statsborgerskab til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få tilkendt statsborgerskabet igen.

Erklæringen skal afgives på en blanket, som du kan få ved at henvende dig til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Læs mere om reglerne for generhvervelse af statsborgerskab og find blanketten på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Som dansk statsborger har du mulighed for at blive statsborger i et andet land uden at miste dit danske statsborgerskab. Visse lande accepterer dog ikke dobbelt statsborgerskab, så det er lovgivningen i det pågældende land, som afgør, om du også kan beholde dit danske statsborgerskab.

Tilsvarende gælder det for udenlandske statsborgere, at de ikke skal løses fra andre statsborgerskaber for at blive statsborgere i Danmark.

Hvis du tidligere har mistet dit danske statsborgerskab, fordi du er blevet statsborger i et andet land, vil du under visse betingelser kunne søge om at få dit danske statsborgerskab igen. Det sker ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller danske repræsentationer i udlandet inden 31. august 2020.

Du kan læse mere om reglerne for dobbelt statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om statsborgerskab, mistet statsborgerskab og erhvervelse i 'Indfødsretsloven'

Opdateret 6. november 2019
Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet
Ansvarlig redaktør: Borger.dk