Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du kan i nogle tilfælde opnå dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til myndighederne

Hvis du er nordisk statsborger eller tidligere har haft dansk statsborgerskab, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis du opfylder en række nærmere fastsatte betingelser.

Der skal sammen med erklæringen betales et gebyr på 1.100 kr. (2019).

Hvis du er statsborger i enten Finland, Island, Norge eller Sverige og er mellem 18 og 23 år, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Du skal hertil opfylde følgende betingelser:

 • du skal have bopæl her i landet på det tidspunkt, du sender erklæringen til Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • du skal have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst fem år inden for de sidste seks år
 • du skal være ustraffet og ikke idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9
 • du må ikke være sigtet for en lovovertrædelse. 

Hvis du vil afgive erklæring om dansk statsborgerskab, finder du erklæringsskemaerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Hvis du er statsborger i enten Finland, Island, Norge eller Sverige og er over 18 år, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du skal hertil opfylde følgende betingelser:

 • dit nuværende nordiske statsborgerskab må ikke være erhvervet på baggrund af naturalisation (lov)
 • du skal have haft fast bopæl her i landet i de sidste syv år
 • du må ikke i denne periode være idømt frihedsstraf. 

Hvis du er tidligere dansk statsborger, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du få dansk statsborgerskab igen ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Betingelser:
 • du fik dansk indfødsret/statsborgerskab ved fødslen
 • du har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland) indtil det fyldte 18. år. Bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år ligestilles med bopæl her i riget. • Du har haft uafbrudt fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis du ikke opfylder ovenstående regler, kan du få dansk statsborgerskab ved erklæring, hvis du:

 • efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island) og
 • har bopæl i riget igen (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland).

Hvis du er tidligere dansk statsborger, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du indtil den 31. august 2020 få dansk statsborgerskab igen ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Du kan benytte denne mulighed, hvis du:

 • har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi du søgte og fik udenlandsk statsborgerskab, og at du derfor mistede det danske statsborgerskab. 
 • ikke er idømt ubetinget frihedsstraf i perioden fra du mistede det danske statsborgerskab til du afgiver erklæringen til Udlændinge- og Integrationsministeriet om at få dansk statsborgerskab igen. 
Opdateret 6. november 2019
Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet
Ansvarlig redaktør: Borger.dk