Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev kommune inviterer til Grundlovsceremoni torsdag den 4. august 2022 klokken 15.30-16.30 i Byrådssalen, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev

Læs om Grundlovsceremoni

Afholdelse af Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som giver statsborgerskab til nye borgere. Hvis du søger dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskabet.

Brønderslev Kommune holder 2 årlige Grundlovsceremonier, den ene i foråret og den anden i efteråret. De nærmere tidspunkter bliver passet ind i forhold til, hvornår Folketinget vedtager en ny lov om statsborgerskaber.

Hvis du har fået statsborgerskab ved lov, bliver du inviteret til Grundlovsceremoni i Brønderslev Kommune mellem 1 og 4 måneder efter, at du har fået dit statsborgerskab.

Invitationen bliver offentliggjort i lokalaviser og her på hjemmesiden.

Om ceremonien

Ved Grundlovsceremonien byder borgermesteren velkommen til de nye danske statsborgere i Brønderslev Kommune.

Som ny statsborger skal du underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de danske retsprincipper og værdier, herunder det danske demokrati. Når du har underskrevet erklæringen, skal du give hånd til en repræsentant for kommunalbestyrelsen i Brønderslev.

Borgmester Mikael Klitgaard er på vegne af Kommunalbestyrelsen, vært ved Grundlovsceremonien torsdag den 4. august 2022 klokken 15.30.

Du er velkommen til at tage din nærmeste familie med. Husk at skrive i tilmeldingen, hvor mange gæster du har med.

Tilmelding

Du kan deltage i ceremonien, hvis du er bosat i Brønderslev Kommune.

Hvis du ønsker at deltage i Grundlovsceremonien torsdag den 4. august 2022 klokken 15.30 kan du tilmelde dig via DigitalPost.

Brønderslev Kommune gør opmærksom på reglerne og videregivelse af personlige oplysninger sker i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Når du melder dig til Grundlovsceremonien skal du oplyse dit fulde navn, din fødselsdato, adresse og om du ønsker at have gæster med.

Du får en kvittering i e-Boks på modtagelsen af din tilmelding senest 2 dage efter, at du har meldt dig til. Hvis du ikke får en kvittering, må du gerne kontakte Bettina Breiner på mail Bettina.Breiner@99454545.dk eller telefon 9945 5862.

Legitimation og erklæring

Når du kommer til Grundlovsceremonien, skal du have ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” med. Du får den sendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Husk du må først skrive erklæringen under ved Grundlovsceremonien. Hvis du har skrevet den under tidligere, bliver den afvist.

Til Grundlovsceremonien skal du have gyldig billedlegitimation med, det kan være

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndig-hed i Danmark
  2. pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU- / EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i punkt 1 og 2 nævn-te lande. Et sådan pas, skal der være sat en opholdssticker i, for at det er gyldig legitimation.

Hvis du ikke har en af de nævnte billedelegitimationer kan du søge Udlændige- og Integrations-ministeriet om tilladelse til at bruge en anden form for legitimation. Det er dit eget ansvar, at den anden form for legitimation er godkendt inden Grundlovsceremonien.

Læs mere

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862

 

TILMELDING

Tilmeld sikkert fra din digitale postkasse

Opdateret 14. juni 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer