En person med handicap kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for det handicap vedkommende har

En person med handicap kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for det handicap vedkommende har. Hjælpemidlerne kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende, for at vedkommende kan udføre sit arbejde, samt at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Fordele for arbejdsgiver:

  • Du fastholder en medarbejder, som har fået varig nedsat funktionsevne.
  • Du udviser socialt ansvar.

 

Nyttig information

Læs mere på www.bmhandicap.dk (nyt vindue)

Kontakt Specialfunktionen Job og Handicap tlf. 7222 3850.

Gode links:

Opdateret 10. april 2017