Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byggeri - under opbygning efter BR18

Hvis du skal søge om nyt byggeri i Brønderslev Kommune kan du finde link til Byg&Miljø og relevante oplysninger til udarbejdelse af myndighedsprojektet på denne side.
Entreprenør til byggeri

Bygningsreglement BR18 har afløst BR15

Den 1. januar 2018 blev det muligt at ansøge efter det nye bygningsreglement BR18. Det nye reglement er fundamentalt anderledes end de forrige reglementer. Det har altid været ejer og ansøgers ansvar, at byggeriet er udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt ansvarligt. Med det nye reglement underbygges og understreges dette yderligere, og kommunens rolle minimeres til kun at indeholde kontrolfunktioner og foretage stikprøvekontrol samt lovliggørelser af det færdige byggeri.

Du kan læse mere om det nye reglement her (nyt vindue)

Du kan høre vores podcast om det nye bygningsreglement.

Læs om byggeri

Udsøg ejendommen

På KortInfo (nyt vindue) kan du udsøge ejendommen og finde relevante oplysninger så som vejledende matrikelkort og højdekurver samt nye og historiske luftfotos.

Planmæssige bindinger

Forud for skitsen på byggeriet kan de planmæssige bindinger være afgørende for om byggeriet kan opføres på grunden. 

Lokalplan eller byplanvedtægt
Link til side med lokalplanerne (nyt vindue) 

Kommuneplan 
Link til side med kommuneplanerne (nyt vindue)

Hvad siger tinglysningen på ejendommen?

I tinglyste deklarationer på ejendommen kan der være oplysninger om forsyningsledninger, færdselsret, byggelinjer eller et dokument om bebyggelsens fremtræden eller benyttelse. 

Det er gratis at udsøge ejendomme på tinglysning.dk (nyt vindue).

Naturbeskyttelse eller fredninger

På kommunens kortprogram Kortinfo (nyt vindue) kan du udsøge adressen øverst i værktøjsbjælken og slå de relevant lag til i kortets venstre side til.

Der er flere sider på Brønderslev Kommunes hjemmeside som omhandler fredninger og natur. Du kan læse mere om Beskyttede naturområder (nyt vindue), Natura2000 (nyt vindue), Naturfredning (nyt vindue), Udviklingsplaner (nyt vindue) og Registrering af beskyttet natur (nyt vindue)

Gebyr på en tilladelse fra kommunen

Når du har søgt og modtaget en tilladelse til at nedrive, ombygge eller opføre nyt byggeri pålægges gebyr for den service og det arbejde som kommunen har udført.

Du kan her se gebyrtaksterne (nyt vindue).

Selvbygger eller byggeskadeforsikring

Den obligatoriske byggeskadeforsikring er en ordning, der trådte i kraft d. 1. april 2008, og skal forebygge alvorlige skader i det private boligbyggeri. En byggeskadeforsikring tegnes af dem professionelle bygherre.

Selvbygger
En selvbygger er en privat person, der bygger sit eget hus. Dvs. personen der forestår byggearbejdet og indhenter tilbud fra entreprenørerne. Personen skal selv bo i huset, når det er færdigbygget.

Hvis huset opføres i totalentreprise
Indgår ejer af ejendommen en aftale med en totalrådgiver om en ny nøglefærdig bolig er det lovpligtigt, at totalrådgiveren tegner en byggeskadeforsikring på byggeriet.

Byggeskadeforsikringen skal sikre, at forbrugeren af boligen har mulighed for at få repareret fejl og skader i boligen på forsikringen inden for de første 10 år efter byggeriet er færdigt. Fejlene og skaderne skal kunne føres tilbage til byggeprocessen.

Du kan finde en mere uddybende beskrivelse af den lovpligtige byggeskadeforsikring på Energistyrelsens hjemmeside: Vejledning om byggeskadeforsikring (nyt vindue)

Ved ansøgning om et nyt byggeri med krav om byggeskadeforsikring, skal tilbuddet fra forsikringsselskabet vedlægges ansøgningen om byggetilladelse.

Hvis du bygger eller ombygger til salg 
Bygger du en ny bolig eller ved væsentlig ombygning laver en ekstra lejlighed med salg for øje, har du pligt til at tegne en byggeskadeforsikring på den nye boligenhed.

Hvis der kun sker ombygning i uvæsentlig grad for at indrette den nye bolig eller lejlighed, er du dog fritaget for pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Det er en konkret vurderet ved hvert projekt, men hvis der i forvejen er køkken og bad vil ombygningen sandsynligvis være uvæsentlig.

Hvis du bygger eller ombygger til udlejning 
Bygger du en ny bolig til udlejning eller laver en ekstra lejlighed til udlejning i dit hus, er du fra og med 1. juli 2016 fritaget for pligt til at tegne en byggeskadeforsikring på den nye boligenhed. 

Du kan finde en mere uddybende beskrivelse af den lovpligtige byggeskadeforsikring på Energistyrelsens hjemmeside: Vejledning om byggeskadeforsikring (nyt vindue)

Ved ansøgning om et nyt byggeri eller ombygning af byggeri med krav om byggeskadeforsikring, skal tilbuddet fra forsikringsselskabet vedlægges ansøgningen om byggetilladelse.

Hvilke arbejder kræver autoriserede installatører?

Kommunen har siden juni 2014 ikke pligt til at påse at kloak- og VVS-arbejde er udført af af autoriserede mestre. Læs evt. nærmere i Energistyrelsens vejledende udtalelse (nyt vindue).

El-arbejde 
Du må kun lave el-arbejde, som ikke ændrer grundlæggende ved installationerne så som at udskifte en stikkontakt eller opsætte en lampe, hvor der allerede er et udtag. Opsætning af nye installationer og ændring af de eksisterende, faste installationer hører til det arbejde, som kun må udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert udført el-arbejde kan være farligt og udgør desuden en betydelig brandfare.

VVS-arbejde 
Lignende regler gælder for vvs-arbejde, hvor du gerne selv må udskifte f.eks. vandhane, køkkenvask og toilet under visse forudsætninger, og hvis der ikke sker indgreb i de faste installationer. Alle arbejder på de faste vand- og afløbsinstallationer, etablering af nye vvs-installationer og alt arbejde med gasinstallationer skal udføres af en autoriseret vvs-montør. Forkert udførte vand- og afløbsinstallationer kan føre til vand- og fugtskader, som kan være kostbare og problematiske at udbedre. 

Kloakarbejde
Alt kloakarbejde, det vil sige alle afløbsinstallationer under jorden på din grund, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Forkert og uautoriseret udført kloakarbejde kan give fugtskader i kælderen, og kan senere hen give dig problemer med hensyn til forsikringsdækning af eventuelle skader og i forbindelse med ejerskifte.

På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om el-arbejdeVVS-arbejde og kloakarbejde (nyt vindue)

Kontakt

Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454515
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454631
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454689
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454649
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99455057

 

SKRIFTLIG HENVENDELSE: 

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

raadhus@99454545.dk

Servicemål

Nationale servicemål:
•Enfamiliehuse og simple konstruktioner - 40 dage
•Industri og lager - 50 dage
•Etagebyggeri, erhverv - 55 dage
•Etagebyggeri, boliger - 60 dage

Bemærk, at servicemålene gælder for fuldt belyste ansøgninger. Manglende oplysninger, dispensationer og høringer forlænger behandlingstiden.
 


LOVGIVNING 

Bygningsreglementet (nyt vindue)

Byggeloven (nyt vindue)

Planloven (nyt vindue)

Vejledning om byggeskadeforsikring (nyt vindue)

Opdateret 2. september 2022
Skrevet af Bolig- og Planstyrelsen
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe