Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Som ejer af en virksomhed skal du sørge for, at affaldet fra virksomheden bliver sorteret og genanvendt. Reglerne er nærmere beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald, som er godkendt af byrådet den 5. september 2018. Der er udarbejdet et særskilt regulativ for jord.

Regulativ for erhvervsaffald

Reglerne for erhvervsaffald er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald.

Regulativet er vedtaget af byrådet den 5. september 2018 og træder i kraft den 16. oktober 2018.

Jordregulativ

Byrådet har den 5. september 2108 godkendt et nyt forslag til regulativ for jord, som træder i kraft den 16. oktober 2018. Forslag til jordregulativ har været i 4-ugers offentlig høring.

Det nye jordregulativ er et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven.

Kontakt

Sagsbehandler - Affald
Tlf.: 99454670
Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen