Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Har du mistanke om, at der er PCB'er i dine bygninger? Læs om, hvordan du håndterer affaldet derfra
Byggeaffald

Læs om PCB affald

Nye regler om undersøgelse af PCB i affald

1. Screening for PCB:
Ved renoveringer og nedrivninger skal der screenes for PCB i bygninger/anlæg, hvis:

 • bygningen/anlægget er opført eller renoveret i perioden 1950-1977  
 • der frembringes mere end 1 ton affald, eller nedrivningen/renoveringen vedrører mere end 10 m2
 • termoruderne kan være fremstillet i perioden 1950-1977

Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger, betragtes som ét byggearbejde.

Screeningen sker ved at udfylde nedenstående skema og indsende det til Brønderslev Kommunes afdeling for Plan og Miljø.

2. Undersøgelse for PCB:
Hvis screeningen giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen/anlægget kortlægges for PCB. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningen for at identificere PCB og redegøre for håndteringen af PCB-affaldet.

Kortlægningen er obligatorisk for de bygninger og anlæg, der viser tegn på indhold af PCB. 

Kortlægning og anmeldelse af PCB

PCB blev introduceret i byggeriet i 1950'erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof. I perioden 1950-1977 blev PCB brugt i byggematerialer, som fx. fugemasse og i termoruder.

PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger. Byggematerialer med PCB kan afdampe til luften indendørs og dermed påvirke mennesker i bygningen. Der er ikke fare for akut skade af helbredet, men ophold i mange år i en bygning med PCB kan være sundhedsskadeligt. Ved langvarig påvirkning kan PCB virke hormonforstyrrende og give kræft.

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Eksempler på anvendelse af PCB:

 • Blødgører til dilatationsfuger
 • Fuger og tætninger udført med fugemasse
 • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
 • Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
 • Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
 • Olie i oliefyldte kondensatorer
 • Lim i termoruder
 • Maling

Hvis screeningen giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningen for at identificere PCB og redegøre for håndteringen af PCB-affaldet. Kortlægningen er obligatorisk for bygninger, der viser tegn på indhold af PCB. 

Kommunen skal anvise affaldet

PCB-holdigt affald er inddelt i:

 • Uforurenet
  Under 0,1 mg/kg PCB = betragtes som uforurenet. Kan genanvendes.
 • Ikke farligt
  0,1 – 50 mg/kg PCB = forurenet men ikke-farligt affald. Skal destrueres på forbrændingsanlæg godkendt til forbrænding af PCB - affald. Anvises til AVV, Hjørring. Alternativt skal det deponeres, såfremt det ikke kan forbrænde (f.eks. beton). Anvises til AVV Hjørring.
 • Farligt
  Over 50 mg/kg PCB = farligt affald. Skal destrueres på specialgodkendt forbrændingsanlæg, som Kommunekemi. Det er for giftigt til deponering. Anvises til Modtagestationen som efterfølgende anviser til Kommunekemi.

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455857

Hvad er en dilatationsfuge?

En dilatationsfuge er en gennemgående adskillelse i formuren, der sikrer, at væggene på hver side af fugen kan bevæge sig, uden at store kræfter og bevægelser videreføres i den hosliggende væg og på den måde hindres en opsummeret bevægelse. Dilatationsfugen udføres normalt med bagstop og udvendig gummifuge.

Dilatationsfugen kan være lodret eller løbe zig-zag i fugerne (Dilatationsfuger kan også være vandrette, når murværket er ophængt i konsoller).

Opdateret 29. april 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen