Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ejer du jord i Natura 2000 områder?

Her kan du læse om landbrugsarealer i Natura 2000 områder.
Ejer du jord i Natura 2000 område

Læs om landbrugsarealer i Natura 2000 områder

Ejer du jord i Natura 2000 områder?

Hvis du ejer jord i Natura 2000-områder, skal du anmelde dine aktiviteter til kommunen, hvis du vil:

  1. Tilplante med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder
  2. Rydde - herunder træartsskifte - og plante i løvskov
  3. Ændre i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev
  4. Ændre i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb
  5. Opdyrke vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder
  6. Opdyrke, tilplante og sandflugtsdæmpe klitter
  7. Rydde krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter
  8. Rydde krat af enebær på overdrev
  9. Ændre væsentligt i græsningsintensitet inden for kort tid - herunder ophøre med græsning eller høslet
  10. Væsentligt ændre i anvendelsen af husdyrgødning - herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning

Du finde habitat- og fuglebeskyttelsesområder via Danmarks Arealinformation. Gå ind under "Her kan jeg....". Klik på tænde/slukke lag. Åbn Naturbeskyttelse og Natura 2000 og sæt flueben i EF-beskyttelsesområderne. 

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109
Opdateret 11. juli 2019