Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Indberetning af vandmængde og pejlinger for almene vandværker

Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse samt vandforsyningsanlæg, der modtager vand fra andre anlæg, skal årligt registrere og indberette størrelsen af den oppumpede og/eller distribuerede vandmængde til kommunen

Læs om indberetning for vandværker

Hvem skal indberette?

Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse samt vandforsyningsanlæg, der modtager vand fra andre anlæg, skal årligt registrere og indberette størrelsen af den oppumpede og/eller distribuerede vandmængde til kommunen, jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvornår skal der indberettes?

Det forgangne års indberetning skal ske senest 1. februar

Indberetningen skal foretages én gang årligt, opgjort for perioden 1. januar til 31. december.

Desuden skal årets pejlinger af grundvandsspejlet i jeres indvindingsboringer indberettes.

Hvad bruges indberetningen til?

Alle oplysningerne skal Kommunen indberette videre til staten senest 1. april. Data vil herefter være offentlig tilgængelig i Jupiter hos Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på www.geus.dk (nyt vindue)

 

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521
Sagsbehandler – Grundvand
Tlf.: 99455518

Indberetning

Senest den 1. februar skal der indberettes vandmængde og pejlinger for almene vandværker

Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe