Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Spildevand skal ledes bort på en forsvarlig måde. I byområder sker det til kloaksystemet, som ejes og drives af Brønderslev Spildevand A/S.
Afløbsrist på vej

Læs om spildevand i kloakerede områder

Brønderslev Forsyning

Administrationen af spildevand deles mellem Brønderslev Kommune og Brønderslev Spildevand A/S. Brønderslev Spildevand A/S er en del af Brønderslev Forsyning A/S. Kommunen tager sig af myndighedsopgaver, som f.eks. påbud om separatkloakering. Brønderslev Spildevand A/S står for driften af kloaksystemet. Desuden tager Forsyningen sig af opkrævning af spildevandsafgift med mere.

Brønderslev Forsyning (nyt vindue)

Fælleskloakering eller separatkloakering?

Tidligere blev spildevand fra afløb i huset blandet sammen med regnvand fra tagrender osv. Denne blanding blev ført til en fælles kloakledning ude i vejen (fælleskloakeret system). Fælleskloakering vil efterhånden blive udfaset, fordi ledningsnettet ikke har kapacitet nok, når det regner kraftigt.

I separatkloakerede områder anvendes der to ledningsstrenge, således at spildevand fra toilet og hånd- og køkkenvaske ledes til spildevandsledningen, mens tag- og overfladevand ledes til en separat ledning.

I Spildevandsplanen kan du se, om du bor i et område med fælleskloakering eller i et område med separatkloakering.

Spildevandsplanen

Påbud om separatkloakering

Brønderslev Spildevand A/S foretager løbende renovering af kloaksystemet. I forbindelse med renoveringen vil der altid blive etableret separatkloakering, hvis der i forvejen er fælleskloakering. Separatkloakering er med til at give et bedre vandmiljø i vandløb, søer og marine områder. Ledningsarbejdet foregår i etaper, men det varer dog lang tid, før alle områder er separatkloakerede.

Hvis dit hus ligger i et område, som er med i næste etape af separatkloakeringen, vil du få et påbud om at foretage separatkloakering på egen grund. Typisk vil du have ét år til at få foretaget de nødvendige ændringer. Arbejdet må kun foretages af en autoriseret kloakmester.

Nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund

Tag- og overfladevand kan nedsives ved hjælp af en faskine på egen grund. Følgende afstandskrav skal overholdes: skel 2 m; bygning 5 m; drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet 25 m. Der skal altid ansøges om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand.

Ansøgningsskema til nedsivning af tagvand

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Tlf.: 99455519
Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Tlf.: 99455842
Opdateret 29. april 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen