Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

I det åbne land må der som udgangspunkt ikke anbringes skilte og andre former for reklame. Mindre oplysningsskilte må dog gerne sættes op, hvis de følger de simple retningslinjer herunder.
Trafiklys

Læs om skiltning

Reklameskiltning i det åbne land

I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre former for reklame.

Der er dog visse undtagelser:

  1. Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden. skiltene må dog ikke virke dominerende i landskabet eller kunne ses over store afstande.
  2. Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der er udlagt som erhvervsområde i en lokalplan.
  3. Skiltning for sikker trafik, der er godkendt af Rådet for større trafiksikkerhed.
  4. Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger.

Mindre oplysningsskiltning

Næringsdrivende og virksomheder må dog opsætte et lille skilt (0,25 m2) på deres ejendom, samt for enden af en lukket, privat fællesvej, der munder ud til en anden vej. Skiltet må ikke sættes højere end 1 meter over jordoverfladen. Et sådant skilt må dog kun indeholde virksomhedens navn, adresse art og produktion.

Skiltet skal holdes i afdæmpede og neutrale farver og der må ikke være reflekterende, belyste eller bevægelige dele. Der må ikke sættes flag eller andre genstande ved skiltet. 

Dit logo skal holdes i firmaets normale farver og må kun fylde 10 % af skiltet.

Du behøver ikke at spørge kommunen om lov til at opsætte et skilt, hvis du følger anvisningerne her.

Dit skilt skal holdes neutralt i farver og udsmykning og må ikke virke skæmmende i landskabet og naturen. Det må ikke kunne ses over store afstande og skal holdes væk fra vejarealet og det må ikke genere trafikanterne.

Adgang til naturen

Du kan læse mere om Adgang til naturen 

 

 

Ulovlig skiltning

Er du i tvivl vedrørende skiltning eller ser du ulovlig skiltning, skal du ikke selv fjerne skiltet, men kontakt i stedet naturgruppen.

Naturbeskyttelsesloven § 21 

Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det
åbne land

Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe