Aftenskoler

Den kommunale støtte til den folkeoplysende voksenundervisning er en forudsætning for mange borgeres positive oplevelser i den lokale aftenskole.
Hvert år afsætter Byrådet et rammebeløb til folkeoplysende voksenundervisning udbudt af en række foreninger og oplysningsforbund i henhold til Folkeoplysningsloven.
Opdateret 17. september 2019