Bevæg dig for livet

Brønderslev Kommune har indgået en ambitiøs visionsaftale gældende for fem år med de to idrætsorganisationer DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Bevæg dig for livet

Læs om "Bevæg dig for livet"

Baggrund for Visionsaftalen

Baggrunden for at Brønderslev Kommune er blevet visionskommune, er DGI og DIFs fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er, at 75% af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50% skal være fysisk aktive i en forening.

Den vision vil Brønderslev Kommune gerne bakke op om, og indgår med visionsaftalen et forpligtende samarbejde med DGI og DIF gennem fem år som ”Bevæg dig for livet” Visionskommune.

Hvis du ønsker at vide mere om baggrunden for visionsaftalen og det nuværende arbejde så kontakte Bevæg dig for livet-koordinatoren

Mål med Visionsaftalen

Det primære formål er at få flere til at bevæge sig samt understøtte foreningslivet og fællesskaberne i at skabe gode rammer for bevægelse.

Aftalens overordnede målsætninger

I forhold til data indsamlet i slutningen af 2018 opstilles 2 overordnede målsætninger for arbejdet, ud fra tal fra Sundhedsprofilen og medlemstal fra CFR.

1. Øge antallet af fysisk aktive i Brønderslev Kommune fra de nuværende 68% til 75% svarende til ca. 2500 flere aktive.

2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1250 flere borgere, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50%.

For at nå målene skal der arbejdes med 2 overordnede spor:

Arbejdet med målsætningerne skal foregå i samspil med en række forskellige typer af foreninger og på tværs af kommunale forvaltninger og afdelinger. Aftalen skal medvirke til et tværgående fokus og prioritering af bevægelse og fysisk aktivitet. De konkrete indsatser og arbejdet med specifikke målgrupper kan dog kun lykkes i et tæt samarbejde med aktører på de respektive områder, foreningslivet samt lokale ildsjæle.

Visionsaftalen

Visionsaftalen blev godkendt af Brønderslev Kommunes Byråd i marts 2019, derefter skal aftalen underskrives til et arrangement d. 21. maj. 

Aftalen kan læses her (Nyt vindue)

 

Kontakt

Bevæg dig for livet - koordinator
Tlf.: 99455805

Bevæg dig for livet! 

Billedresultat for nordea fonden
Billedresultat for tryg fondenOpdateret 23. juni 2022