Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Puljen er til for, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 2.500 flere motionsaktive.

I budgettet for 2020 blev der afsat midler til en pulje til understøttelse af arbejdet med Bevæg dig for livet. Dette ønske blev imødekommet og der er på budget 2020 afsat 250.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til en pulje målrettet arbejdet med Bevæg dig for livet. Det er denne pulje, der nu kan ansøges om her. 

Puljen skal bakke op omkring Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livets fælles vision om, at der i 2024 er 75 %  borgerne i Brønderslev Kommune, der er fysisk aktive. Puljen er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive og ikke afsat med fokus på en specifik målgruppe. Der kan derfor søgestil initiativer uanset aldersgruppe og baggrund.

Puljen gør det muligt at søge støtte til

  • Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab.
  • Aktiviteter, der gør, at ansøgeren kan favne specifikke aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt.
  • Udviklingsinitiativer, der styrker ansøgerens betydning i lokalområdet, udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre foreninger kan få glæde af.
  • Konkrete udgifter i (fx trænerudgifter/ instruktørhonorar, halleje m.m.) som hænger sammenmed Bevæg dig for livet initiativet/projektet.

Kort fortalt kan der søges til alle de initiativer, der har for øje at skabe mere aktivitet, få flere med i fællesskabet og/eller nytænke aktiviteter.

Hvem og hvor meget kan søges?

Puljen er bredt tilgængelig og kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører.

Puljen er delt op i to kategorier.
Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max. 20.000 kr. behandles administrativt, hvorfor der kan forventes svar i løbet af 1 måned.

Ansøgninger der ligger over et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Fritids- og Kulturudvalget til afgørelse og der kan forventes svar i henholdsvis marts, juni, september og december.

Fælles for begge dele af puljen er det, at ansøger ikke er garanteret det fulde beløb ved en godkendt ansøgning, da der kan laves en delvis bevilling. 

Beskriv din idé via ansøgningsskemaet. Hvis der opstår spørgsmål eller der ønskes sparring på idéen, så kontakt den lokale Bevæg dig for livet - Koordinator.

Læs mere om puljen her: BDFL-Pulje Brønderslev eller læs uddybende og gode råd til ansøgningen her: Puljebeskrivelse

Kontakt

Bevæg dig for livet - koordinator
Tlf.: 99455805

Kontakt mig endelig ved spørgsmål eller ønske om sparring!

Brønderslev Kommune i bevægelse

Bevæg dig for livet - Vimpel

Opdateret 24. august 2022
Ansvarlig redaktør: Camilla Bech Uggerly