Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

DIF, DGI, Nordea-fonden og TrygFonden sætter Danmark i bevægelse – for sjov, for hinanden og for livet. ”Bevæg dig for livet” motiverer til fællesskab og skaber nye ideer til at dyrke idræt og motion. Det starter med dig – og involverer hele Danmark
Bevæg dig for livet!

Læs om "Bevæg dig for livet"

Stil skarpt på seniorerne - bliv partnerskabsforening

Nu kan jeres idrætsforening blive en af de 10 foreninger i Brønderslev Kommune, som sætter særligt fokus på senioridrætten med hjælp fra Bevæg dig for livet. Bevæg dig for livet - Senior står klar med støtte til PR; foreningsudvikling, nye aktiviteter og uddannelser til frivillige, hvis jeres forening vil satse på seniorerne.

I 2018 vil vi identificere 10 Bevæg dig for livet - Senior partnerskabsforeninger i Brønderslev Kommune, som arbejder målrettet med tilbud til 60+-målgruppen.

Det er en ambition at identificere en række partnere spredt ud over hele kommunen samt med en bred variation i tilbud til borgerne. Derudover er det væsentligt, at partnerne også prioriteres efter 60+-målgruppens stadier i livet.

Seniormålgruppen har et forskelligt fysisk niveau og vil noget forskelligt, men fælles er, at de gerne vil gøre noget godt for deres krop. Helst sammen med andre mennesker.

Bevæg dig for livet – Seniorpartnerne i Brønderslev Kommune vil igennem projektperioden i forskellig grad blive tilbudt støtte, vejledning og rådgivning. Helt konkret kan Bevæg dig for livet - Senior støtte jeres forening med:

  • Foreningsudvikling
  • Støtte til nye aktiviteter
  • Netværk
  • Markedsføring
  • Opkvalificering af frivillige

Omvendt forpligter partnerne sig også på at arbejde målrettet med 60+ målgruppen – både i relation til at skaffe nye medlemmer men også til at fastholde eksisterende medlemmer.

Samtidigt forpligtes partnerne på at kompetenceudvikle 60+ instruktører og trænere. Derudover forventes det, at partnerne indgår i et netværk med de øvrige partnere og mødes to gange årligt i et regi af BDFL-Senior i Brønderslev Kommune.

Hvis det lyder interessant for jeres forening, så tøv ikke med at kontakte projektleder
Morten Borregaard Poulsen:
Tlf. 2030 6978
Morten.Borregaard.Poulsen@99454545.dk

Partnerskabsforeninger

Herunder kan I se de forskellige Bevæg dig for livet – Senior partnerskabsforeninger. Siden bliver løbende opdateret med nye partnere.

Agersted Motionscenter

Asaa Billard

Asaa, Idræt om dagen

Brønderslev Floorball

Brønderslev Familie- og Firmaidræt

Brønderslev Golfklub

Brønderslev Hallerne

Brønderslev Krudtuglerne

Brønderslev Svømmeklub

Brønderslev Tennisklub

Dronninglund IF – Badminton

Dronninglund IF – Fodbold

Dronninglund Tennis

Dronninglund Gymnastikforening

Dronninglund Golfklub

Flauenskjold Fitness

Hellum Krudtuglerne

Hjallerup IF – Fodbold

Hjallerup - Sport for Sjov

Hjallerup Svømmeklub

Rørholt IF

Thise IF

Tolstrup-Stenum IF

Andre motionstilbud:

 

Flere seniorer skal have sved på panden

Fokus er på, hvordan idræt og fysisk aktivitet kan være en genvej til et længere og sundere liv. Derfor vil vi gerne i dialog med foreningslivet for at etablere samarbejder til gavn for seniormålgruppen. For at indfri målsætningen om få 15% flere seniorer i Brønderslev Kommunes idrætsforeninger skal der etableres samarbejdsaftaler med en række udvalgte foreninger, som forpligter sig på at arbejde målrettet med 60+ målgruppen. I den forbindelse skal de samlede tilbud til seniormålgruppen kortlægges, synliggøres og kommunikeres til følgende tre målgrupper:

  • Voksne foreningsmedlemmer som skal fastholdes længere
  • Selvorganiserede som skal inviteres ind i foreningerne
  • Inaktive som skal aktiveres enten i forening eller selvorganiseret

Foruden indsatsen med idrætsforeningerne vil vi også gerne skabe alliancer med andre relevante aktører og inviterer dem gerne med ind i samarbejder med vores partnerskabsforeninger. Det kunne eksempelvis være patientforeninger, ældresagen, kommunens selvejende haller, aftenskoler eller borgerforeninger, som alle i forskellige grad har idrætstilbud til seniormålgruppen.

En af baggrundene for Brønderslev Kommunes involvering i projektet er den tiltagende stigning i seniormålgruppen, som ikke må blive en belastning for kommunen, men gerne skulle blive en styrke og ressource. I Brønderslev Kommune har man ved projektets begyndelse identificeret to overordnede indsatsområder:

  1. Mental sundhed, hvor der rettes fokus på det hele menneske. Der ønskes et fokus på at skabe gode muligheder for fællesskaber i Brønderslev kommune.
  2. Fra patient til aktiv borger. Der fokuseres på gode overgange mellem genoptræning, forebyggelse og rehabilitering og motionstilbud.

Projektet om at aktivere flere seniorer gennem Bevæg dig for livet – Senior er første gang, der er lavet er formelt samarbejde mellem Fritids- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen i Brønderslev Kommune. Økonomisk bidrager begge parter, og i praksis er projektlederen på Bevæg dig for livet – Senior i et tæt samarbejde med Brønderslev Kommunes foreningskonsulent. Projektet kan således også være med til, at skabe bedre synergi forvaltningerne imellem i Brønderslev Kommune.

Bevæg dig for livet - en national bevægelse

Bevæg dig for livet – Senior er en del af det nationale projekt Bevæg dig for livet. Ambitionen med den overordnede vision, Bevæg dig for livet er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 % af befolkningen var idrætsaktive, og 41 % var medlem af en idrætsforening.

DIF, DGI og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) er gået sammen om Bevæg dig for livet - Senior. Målet er at aktivere 15% flere udøvere frem mod 2020 i aldersgruppen 60+ i fem jyske kommuner; Haderslev, Aabenraa, Aarhus, Vesthimmerland og Brønderslev. Bevæg dig for livet - Senior fokuserer på at styrke tilbuddet til seniorerne i kommunerne - på tværs af foreninger og øvrige idrætstilbud.

Befolkningen lever generelt længere og sundere, og ønsket om en aktiv aldring både i og uden for foreningslivet er en stigende tendens. I den vestlige verden er der historisk mange ældre. Om 25 år forventes der at være op mod 500.000 flere danskere i aldersgruppen 60 år og opefter. Denne udvikling ses også tydeligt i Brønderslev Kommune, hvor målgruppen i alderen 55-99 år udgør 34 % i 2017 – et tal der i 2031 forventes at stige til 38 %. For yderlige information om befolkningsudviklingen i Brønderslev Kommunes hoved- og lokalbyer henvises til Seniorbefolkningsprognosen, der er udarbejdet i forbindelse med Bevæg dig for livet – Senior.

Tidligere har det været en udfordring, at få idrætsforeninger til at vise interesse for seniorerne, da foreningerne sjældent har aktiviteter og hold målrettet dem, og derfor kan have svært ved at overskue opgaven og se gevinsten. De primære udfordringer, set fra foreningernes perspektiv, er knyttet til rekruttering og fastholdelse af frivillige og medlemmer.

Kom med på en god gåtur

Bevæg dig for Livet understøtter oprettelsen af fælles gåture i tæt samarbejde med 11 andre kommuner.
Konceptet består i at interesserede borgere frivilligt får rollen som ’gå-vært’ for en række gåture. Gåturene foregår min. én gang om ugen 4 uger i træk fra uge 38 til 41 i 2018.

I Brønderslev Kommune er vi knap 25 frivillige gå-værter, som har arrangeret over 70 forskellige gåture som alle borgere i Brønderslev Kommune, uanset alder, kan deltage på. Turene kan ses her.

Gratis inspirationskursus i Naturtræning

Naturen har stor betydning for menneskets fysiske og psykiske livskvalitet. Derfor er naturtræning et godt tilbud til alle aldersgrupper, men især for seniorer, da det er en træningsform hvor ALLE kan være med. 

Dronninglund Gymnastikforening afholder i samarbejde med Bevæg dig for livet - Senior et gratis inspirationskursus i naturtræning søndag d. 18 april kl. 10:00 - 14:00 i Dronninglund Naturpark. Kurset afholdes af Linn Trentel Busch, der er uddannet fysioterapeut, idrætscoach og kostvejleder. 

Læs mere om tilmelding og kurset her:

Kontakt Bevæg dig for livet – Senior

Har I spørgsmål, eller ønsker jeres forening at indgå i Bevæg dig for livet - Senior, er I velkommen til at kontakte:

Morten Borregaard Poulsen - Projektleder Bevæg dig for livet - Senior - Brønderslev Kommune
Tlf. 9945 4449 - 2030 6978
Morten.Borregaard.Poulsen@99454545.dk

 For yderlige information henviser vi til www.bevægdigforlivet.dk (nyt vindue)

Kontakt

Projektleder
Tlf.: 99454449
Opdateret 24. august 2022
Ansvarlig redaktør: Camilla Bech Uggerly