Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Den grundlæggende mål for visionsarbejdet er at løfte og udvikle andelen af fysisk aktive og andel af medlemmer i foreningsfællesskaber i kommunen. Det er derfor nødvendigt at have fokus på store og forskelligartede grupper af borgere.

​Læs om Visionsaftalens målgrupper 

​Børn og Unge

Fokus på introduktion til og fastholdelse i fritidslivets mange gode muligheder for fysisk aktivitet. Der skal laves konkrete initiativer der introducerer børn til spændende og forskelligartede former for bevægelse, samt være fokus på foreningernes evne til at tiltrække og fastholde børn og unge i det lokale fællesskab.
Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.   

​De inaktive voksne

Mange i denne målgruppe er forældre, og de fremhæver, at de ikke er fysisk aktive pga. manglende tid eller, fordi idrætsforeningerne ikke tilbyder motion og idræt tilpasset familier. Derfor er et væsentligt indsatsområde at udvikle og tilbyde specifikke idræts- og motionstilbud til denne gruppe, der tager højde for en travl hverdag og et ønske om familieaktivitet.
Her kan der arbejdes med idrætsforeningerne og deres tilbud til børnefamilierne, daginstitutioner og arbejdspladser eller Jobcentret – kort sagt alle de aktører, der har kontakt med børnefamilierne og de aktive voksne. 

Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.  
 

De inaktive 60+'ere

Der er allerede gang i en vellykket indsats målrettet 60+’erne i ’Bevæg dig for livet’ regi i Brønderslev Kommune. Fokus på denne målgruppe skal fastholdes, da det er en voksende målgruppe i kommunen. Den allerede igangværende indsats har sat gang i et fokus på målgruppen og en udvikling i foreningernes tilbud, som skal fortsættes.  

Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.  

Fysisk og psykisk sårbare

Der skal være et særskilt fokus på målgruppen af borgere der er fysisk- eller psykisk sårbare eller har et handicap og derfor har svært ved direkte at indgå i idræts- og bevægelsestilbud.

Bevægelse og foreningers fællesskab skal bruges som et aktiv for denne målgruppe. Her kan bevægelsen bruges til at skabe gode oplevelser og forbedre borgeres fysiske og mentale sundhed. Dette kan være gode skridt mod en øget livskvalitet og tro på egne muligheder 

Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.  

​Har du en idé til et initiativ til én af målgrupperne?

Så kontakt Bevæg dig for livet-koordinator Jeppe Østergaard - tlf. 20 77 7307 / 99 45 44 18 eller Jeppe.Ostergaard@99454545.dk

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99454418
Opdateret 29. april 2019