Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

For at nå de overordnede målsætninger, er der i aftalen fokus på 4 overordnede rammevilkår. Disse skal i fokus for at sikre tilgængelighed for alle borgere, mulighed for udvikling og synlighed i og omkring bevægelse.

​Læs om de prioriterede rammevilkår

Rammevilkår for et aktivt foreningsliv

Foreningslivet er grundlaget for en stor del af den fritids- og idrætsaktivitet, der finder sted i Brønderslev Kommune. Selv om foreningslivet i Brønderslev Kommune står stærkt, vil det i de kommende år være nødvendigt at understøtte foreningernes arbejde i endnu højere grad. 

Indsats

 • Motivere og mobilisere foreningslivet til at udbyde aktiviteter målrettet grupper, der er inaktive.
 • Understøtte rekruttering, uddannelse, opkvalificering og netværk for frivillige ledere og trænere.
 • Udvikling af de kommunale tilskudsordninger, herunder 25 års reglen, så de understøtter intentio-nerene i aftalegrundlaget og kommunens politikker. 

​Rammevilkår for idrættens rum og rammer

Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for sunde, glade og aktive borgere. De fysiske rammer er en væ-sentlig forudsætning for idrætsdeltagelse og foreningslivet, og derfor skal de løbende udvikles, opgraderes og tilpasses. Dette kræver en overordnet strategisk tilgang til udviklingen af rum og rammer til fysisk aktivitet. 

Indsats

 • Udarbejde en facilitetsstrategi, der adresserer såvel den fysiske udvikling af idrætsfaciliteter som uderum, tilskudsvilkår, rammebetingelser for faciliteterne. Sikre en høj tilgængelighed og udnyttelse af faciliteterne samt samarbejde og vidensdeling mellem faciliteterne.

​Rammevilkår for kommunens institutioner

Kommunes folkeskoler og daginstitutioner er centrale arenaer, hvor glæden for motion og bevægelse kan skabes og udvikles. Det er oplagt at styrke samarbejdet mellem de lokale dagtilbud, skoler og foreningerne, så børn og unge gennem deres gang i vuggestuer, børnehaver og skoler bliver introduceret til forskellige bevægelsesmuligheder og stifter bekendtskab med forskellige foreninger, der tilbyder fysiske aktiviteter og fællesskaber. 

Indsats

 • Understøtte skolerne i en øget erfaringsudveksling, så bevægelse og motion bliver en integreret del af deres hverdag.
 • Styrke samarbejdet mellem folkeskoler og foreningsliv.
 • Videreføre og udvikle det gode arbejde på dagtilbudsområdet yderligere. 

​Rammevilkår for sundhed

Der arbejdes allerede målrettet med borgerrettet forebyggelse og behandling i Brønderslev Kommune. Flere af disse indsatser har fysisk aktivitet som omdrejningspunkt, og det vil derfor være væsentligt at indsatserne i visionsarbejdet bygger videre på de igangværende indsatser på sundhedsområdet og supplere dem fx ved at bygge bro til forsat aktivitet i fritidslivet.

Indsats

 • Understøtte overgangen fra et kommunalt tilbud til et fritidstilbud.
 • Engagere og støtte foreninger, aftenskoler og andre fællesskaber til at udbyde aktivitetstilbud til målgruppen.
 • Tilbyde kompetenceløft og uddannelse af frivillige trænere.
 • Aktivt undersøge mulighederne for at medvirke i den kommende nationale indsats omkring ”motion og fællesskab på recept”.

Kontakt

Bevæg dig for livet - koordinator
Tlf.: 99455805
Opdateret 24. august 2022
Ansvarlig redaktør: Camilla Bech Uggerly