Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvem skal have Brønderslev Kommunes Fritidspris 2022? Priserne uddeles den 9. marts 2023 i Manna-Thise Multihus.

I år skal der uddeles otte priser, og ud over vores egne priser bliver Radio 101,2 Årets Sportsnavn, Idrætssamvirkets Ildsjæl pris, Handicapprisen (ny) og Spar Nords Hall of Fame pris ligeledes uddelt.

Hold øje med vores facebookside, instagram, hjemmeside, Conventus og pressen i de kommende måneder - men vigtigst af alt, sørg for at få sendt jeres indstillinger afsted. Sidste frist er den 15. januar 2023.

Sidste frist for tilmelding til Award Showet er den 1. marts 2023. Kan ske online her på siden, eller send en mail til fritidsprisen@99454545.dk

Læs mere om Fritidsprisen


Brønderslev Kommune uddeler hvert år en fritidspris. Prisen uddeles til modtagere inden for hele fritidslivets felt. DU kan også være med til at bestemme, hvem der bliver årets modtagere 2022. 

 

Praktisk info

De indstillede foreninger skal være folkeoplysende foreninger i Brønderslev Kommune.
så send dit forslag ved at udfylde de blanketter, der findes på vores hjemmeside , så vi har dem senest den 15. januar 2023.

Der uddeles en Award + gavecheck i hver kategori.

Forslaget skal rumme navn og adresse på den eller de foreslåede, og det skal fremgå, hvilken af de fire kategorier, der indstilles til. Og så skal forslaget selvfølgelig begrundes. Du kan foreslå en person, et hold, en gruppe eller en forening. 

Der er lavet indstillingsskemaer, som skal benyttes i forbindelse med indstillingerne. De er lavet som selvbetjeningsløsninger, hvilket er et krav i forhold til persondataforordningen. Når skemaet er udfyldt sender du det bare, så skal det nok havne det rigtige sted. 

Det er Fritids- og Kulturudvalget, som træffer beslutning om tildeling af prisen. Først forelægges alle forslag dog et indstillingsudvalg med repræsentation fra Idrætssamvirket, Spejdersamvirket, Fritids- og Kulturudvalget samt Team Fritid og Kultur. 

Spørgsmål vedrørende Fritidsprisen kan rettes til Fritidskonsulent Jørgen Nielsen på mail eller på tlf. 9945 5593.

 

 

Årets Forening

Årets Forening tildeles en forening hjemmehørende i Brønderslev Kommune ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

En forening, som har haft succes med at skaffe markant flere medlemmer, samt at få udbredt foreningens formål og aktiviteter i lokalområdet.

En forening, der i særlig grad har lykkedes med at få flere frivillige og/eller i årets løb har igangsat initiativer for at styrke og udvikle de frivillige ledere, trænere og instruktører for at forbedre mulighederne for frivilligt arbejde.

En forening, som har sat nytænkning og kreativitet højt på sin dagsorden. Her tænkes både aktivitetsmæssigt, facilitetsmæssigt og organisatorisk mv.

En forening, som tager udfordringer op og tager et medansvar for udviklingen i samfundet.

De indstillede foreninger skal være godkendte folkeoplysende foreninger i Brønderslev Kommune. Der følger 2.500 kr. med prisen.

 

Årets Lederpris

Årets Lederpris tildeles en træner eller leder fra kommunens folkeoplysende foreninger, der har ydet en helt ekstraordinær indsats som træner/leder i sin forening.

Prisen gives som en anerkendelse af ledertalent, der er et samlingspunkt i forening og som udviser stort engagement og kammeratskab. Samtidig har personen gode lederegenskaber, der ikke er bange for at gå forrest og vise vejen. Der følger 2.500 kr. med prisen.

 

Årets Præstationspris

Årets Præstationspris gives til en person eller en gruppe af personer, der har skabt enestående resultatmæssige præstationer eller sociale og samfundsmæssige præstationer.
Prisen gives som påskønnelse af en helt særlig præstation på det givne område i det forgangen år. Der følger 2.500 kr. med prisen.

 

Årets Initiativpris

Årets Initiativpris gives til en frivillig person blandt de folkeoplysende foreninger i Brønderslev Kommune.
Prisen er et skulderklap til den i din forening, som har taget initiativ til nyskabelse, både på det organisatoriske plan og/eller på det udførende niveau.
Der lægges vægt på, at personen har gjort en forskel i sin forening ved at udvise selvstændigt initiativ og vedholdenhed som igangsætter af et projekt eller lignende. Der følger 2.500 kr. med prisen.

 

Hall of Fame

Hall of Fame gives til en person, der i en årrække har været en markant skikkelse i Brønderslev Kommune, og gennem sit virke har sat sit præg på det frivillige arbejde i fritids- og idrætslivet. Indsatsen er lagt i de foreninger og andre sammenhænge i relation til fritids- og idrætslivet, personen har været involveret i.

Der lægges vægt på, at personen har opnået resultater og/eller har gjort en indsats, der har sat Brønderslev Kommune på landkortet.
Prisen består af et kontant beløb på kr. 10.000 samt indgravering af navn i udstillet kunstværk.
Modtager af Hall of Fame prisen udpeges af to repræsentanter fra Spar Nord samt det til enhver tid siddende Indstillingsudvalg.

 

Årets Ildsjæl

Ildsjæl-prisen gives til en person eller gruppe af personer i en godkendt folkeoplysende idrætsforening, som tillige er medlem af Idrætssamvirket, og som opfylder flere af nedenstående kriterier:

En person/gruppe, som arbejder frivilligt for en forening. Personen/gruppen har gennem flere år, 5 år eller mere, udvist et særligt engagementet gennem sit frivillige virke og ar-bejde i foreningen.
Personen/gruppen er den/dem man normalt ikke hæfter sig ved i foreningsbilledet ”usynlig”, men en person/gruppe, der løser opgaver i foreningen. Personer, som man først bli-ver opmærksom på, når opgaverne ikke bliver løst.
En person/gruppe, som bare er der, når opgaver skal løses – en/nogen man ved, hvor man altid har, og som altid er klar.
Personen/gruppen, som ved sit engagement løser opgaver, der bidrager til at foreningen fungerer, og som tænder en ”ild” i andre, og derved får flere til at arbejde frivilligt.
Personen/gruppen gør en forskel ved at hjælpe andre i gang med aktiviteter, eller ved at forbedre forholdene for andre i foreningen.
Ildsjæl-prisen er indstiftet af Idrætssamvirket, og gives som en påskønnelse til en ildsjæl for en helt særlig indsats og engagement i en forening.

Med prisen følger kr. 2.500

Årets Handicappris

Årets Handicappris tildeles en person, forening, organisation eller en fra erhvervslivet, som har gjort en særlig indsats for mennesker med handicap.
Prisen er en markering og anerkendelse af bemærkelsesværdige indsatser til gavn for mennesker med handicap, som samtidig også er med til at skabe positiv opmærksomhed om handicap.

Det kommer ikke an på hvor stor en indsats, der er ydet. Den betydning, som indsatsen har haft i sig selv, er derimod afgørende. Det kan f.eks. være tiltag, der har gjort en forskel for personer med handicap i dagligdagen.

For yderligere oplysninger kontakt Line Enevoldsen.

 


Kontakt

Fritidskonsulent
Tlf.: 99455593
Konsulent
Tlf.: 99455684
Konsulent
Tlf.: 99454912
Specialkonsulent
Tlf.: 99455841

 

Opdateret 25. november 2022
Ansvarlig redaktør: Jørgen Nielsen