Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

På denne siden kan du læse mere om Brønderslev Kommunens Frivilligpolitik samt få et overblik over kommunens brede foreningstilbud

Læs om frivilligområdet

Om frivilligområdet

Frivilligpolitikken Brønderslev Kommunen samarbejder med den frivillige sektor, herunder både frivillige sociale organisationer, foreninger og enkeltpersoner. Det er kommunens mål at inddrage disse i at tage et medansvar i løsningen af de sociale opgaver, således arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige. Brønderslev Kommune ønsker at styrke dette samarbejde, fordi den frivillige sektor kan bidrage med givende fællesskaber og vigtige netværksskabende aktiviteter.

Frivilligpolitik

Frivilligpolitikken beskriver rammerne og målsætningen for kommunens samarbejde med organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde

Oversigt over frivillige foreninger i Brønderslev Kommune

Idræts- og spejderforeninger i Brønderslev Kommune

På conventus.dk findes der et samlet overblik over kommunens idrætsforeninger, spejdere og øvrige foreninger.

 

Frivillige sociale foreninger på børne- og familieområdet

På udviklingifaellesskaber.dk under fanen ”Frivillighed” findes der en kort beskrive af de frivillige sociale tilbud på børne- og familieområdet i kommunen.

 

Fritidsguideordningen

Hjælper familier med at få deres børn til fritidsaktiviteter. Der kan søges om støtte til kontingent for én fritidsaktivitet pr. halvår, hvis man ikke slev har mulighed for at betale.

Høring af Frivilligpolitikken

Social- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune har sat sig i spidsen for udviklingen af en ny frivilligpolitik i kommunen, som har fokus på den brede inddragelse og samarbejde.

Udvalget vedlægger udkast til “Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik”, og vi beder om bemærkninger til kvalificering af oplægget.

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik har særligt haft det frivillige sociale arbejde som omdrejningspunkt. Med den nye Frivilligpolitik sættes der derimod en ramme for det brede samarbejde mellem Brønderslev Kommune og alle typer frivillige, såvel organisationer, foreninger som frivillige enkeltpersoner.

Frivilligpolitikken ønsker at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde overalt i Brønderslev Kommune. Politikken danner rammen om arbejdet med frivillighed og skal være retningsgivende for frivillige borgere, foreninger, politikere og medarbejdere.

I Frivilligpolitikken er der ikke taget stilling til den konkrete organisering. Dette emne tages op i den efterfølgende proces, når frivilligpolitikken er blevet politisk godkendt i Byrådet. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Har du bemærkninger til Frivilligpolitikken sendes disse til anne.juul.stern@99454545.dk senest den 14. juli 2021.

 

 

Kontakt

Afdelingsleder
Tlf.: 99454414

Tilmeld dig her - det er gratis

Opdateret 19. maj 2022