Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Har du lyst til at deltage i det frivillige sociale arbejde - men er usikker på, hvad det egentlig handler om, og hvordan du kommer i gang?
Frivilligt socialt arbejde

Læs om frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune vil styrke den frivillige indsats - både økonomisk og praktisk.

Det skal ske ved et tæt samarbejde med frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Kommunens mål er at inddrage de frivillige i at tage et medansvar i løsningen af de sociale opgaver. På den måde er det håbet, at arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige.

§ 18 puljen – støtte til frivilligt socialt arbejde

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, er der mulighed for at søge midler fra § 18 puljen.
Du skal blot hente og udfylde et ansøgningsskema og indsende det inden ansøgningsfristen d. 15. marts.

Du kan også hente ansøgningsskemaet i

Forebyggelse og Rehabilitering
Tolstrupvej 91
9700  Brønderslev

Telefon: 9945 4442

eller i Borgerservice.

Vi gør opmærksom på, at der kun er én årlig ansøgningsrunde med ansøgningsfrist d. 15. marts.

Hvad kan man søge til?

Frivilligpolitikken angiver, at der kan søges støtte til det frivillige arbejde, der omhandler aktiviteter for socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Ny § 18-pulje - målrettet særlige indsatsområder indenfor det frivillige sociale arbejde

Ansøgningsfrist d. 15. maj 2019

Byrådet har besluttet at afsætte en ny pulje på 200.000 kr. til det frivillige sociale arbejde i 2019.
Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor vi ser, at der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i vores kommune.

 • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
 • Overvægt og social ulighed i sundhed
 • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Vi håber, at frivillige foreninger eller enkeltpersoner kunne have lyst til at være med til at skabe nye tiltag og aktiviteter inden for disse 3 temaer.
Vi ser rigtig gerne, at flere foreninger samarbejder og søger sammen om et projekt.

Herunder giver vi til inspiration nogle eksempler på, hvilke typer aktiviteter og tiltag man kunne forestille sig:

1. Nye fællesskaber til de unge

Det kunne f.eks. være:

 • Værested som en ramme om fælles samvær og oplevelser
 • Ungdomsklub med fokus på fælles aktiviteter
 • Blandet idrætstilbud til unge med fokus på fællesskab
 • Åbent rådgivningstilbud til unge

2. Nye former for støtte til at komme i gang med motion og bevægelse – og fastholdelse – for dem med behov

Det kunne f.eks. være:

 • Et korps af foreningsmentorer, der hjælper børn med svær overvægt/udsatte børn ind i foreningslivet.
 • Motionsvenner for børn med svær overvægt.
 • Makkerskaber for borgere med kroniske sygdomme - f.eks. mellem frivillige med Diabetes 2 og sårbare borgere med Diabetes 2, som har behov for støtte til at påbegynde og fastholde nye motionsvaner.

3. Nye tilbud til unge med misbrug

Det kunne f.eks. være:

 • Et korps af ”supportere” eller ”voksenvenner” til unge, der kommer hjem fra behandling. Hjælpe den unge til rette, følge med til samtaler, m.m.
 • Et værested til unge med misbrugsproblemer – fokus på fælles måltider og aktiviteter.
 • Et fristed for unge med misbrug – med mulighed for f.eks. nye sko (fra genbrug), lidt wellness (massage/fodterapi leveret af studerende), m.v.
 • Et fællesskab for eks-misbrugere, som tager erstatningspræparater

Informationsmøde tirsdag d. 9. april kl. 19.00

Brønderslev Sundhedshus, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Kunne jeres forening have lyst til at være med til at skabe nye frivillige aktiviteter og indsatser indenfor et af disse 3 temaer, så mød op og hør mere på informationsmødet.

Her vil I kunne drøfte jeres ideer med andre frivillige og med konsulenter indenfor det frivillige område i kommunen – og måske finde en samarbejdspartner.

 • Tilmelding til Ann.Corfixen@99454545.dk senest d. 8. april.

Ansøgning til den nye § 18 -pulje

Der lægges op til bevillinger i størrelsesordenen ca. 30.000 kr. og opefter.

Ansøgningsfristen er d. 15. maj.
Ansøgningerne forventes behandlet inden sommerferien.

Frivilligpolitik

Brønderslev Kommunes frivilligpolitik beskriver rammerne og målsætningen for kommunens samarbejde med de organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde.

Frivilligpolitikken omfatter også retningslinjer for tildeling af midler fra § 18-puljen

Frivilligrådet

Frivilligrådet opgave er først og fremmest at være bindeled mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde. Gennem dialog mellem det frivillige og det offentlige sociale arbejde, skal det sikres, at de forskellige tilbud supplerer hinanden.

Her kan du læse mere om Frivilligrådet.

Frivillig Fredag

I anledning af frivillighedsåret i 2011 fik Danmark en national frivillighedsdag, og den har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september.

Dagen skal være en anerkendelse og synliggørelse af den mangfoldighed af frivilligt arbejde, der bliver ydet i hele landet.

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune tager hvert år initiativ til at samle de frivillige foreninger om at fejre dagen.

Frivilligt socialt arbejde i Børn og Kultur

Brønderslev Kommune vil gerne sætte fokus på at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner gennem et tæt samarbejde med de frivillige sociale foreninger. For at opnå et tæt og givende samarbejde blev frivilligkoordinator Louise Krogsgaard Nielsen.

Du er også mere end velkommen til at kontakte Louise Krogsgaard Nielsen for yderligere oplysninger.
Mail: louise.krogsgaard.nielsen@99454545.dk  
Mobil: 2859 7867

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde.

Centrets opgave er at hjælpe frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling.

Hvis du vil vide mere om Center for frivilligt socialt arbejde, kan du besøge frivillighed.dk (nyt vindue).

Kontakt

Leder
Tlf.: 99454441
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99454442

Ny pulje

Ansøgningsfrist 15. maj 2019

Opdateret 17. september 2019
Ansvarlig redaktør: Inger Viborg