Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Slip hunden fri med god samvittighed i kommunens hundeskove
HundISkov

Læs om hundeskove

Hvor må man have hunden løs uden for hundeskovene?

Hunde skal føres i snor på private enkeltmandsejede veje og stier. På andre veje og stier i det åbne land kan hunde føres uden snor, det forudsættes dog at ejeren har fuld kontrol over hunden og at den ikke udviser truende adfærd og eller løber efter andre mennesker eller vildt.

Hunde må gå løse på stranden, men skal her holdes i snor mellem 1. april og 30. september. Husk at hele kyststrækningen er et særligt beskyttet fugleområde og løse hunde her kan give store problemer for fuglelivet i sommerhalvåret. På alle andre åbne arealer skal hunde holdes i snor hele året.

Regler og adresser for Brønderslev Kommunes egne hundeskove

Der er flere steder i kommunen, hvor man kan tage snoren af hunden og lade den løbe frit. De kommunale hundeskove ligger i Frederikshave syd for Hjallerup og Gerå skov mellem Aså og Gerå.

Hundeskove i Brønderslev Kommune (nyt vindue)

Brønderslev Kommunes egne hundeskove er beliggende:

  • Frederikshave 1, 9320 Hjallerup
  • Strandvejen 326, 9340 Asaa


Velkommen med hund – og med omtanke.
I hundeskovene gælder naturbeskyttelseslovens almindelige regler for færdsel i offentlige skove, med den undtagelse, at hunde på visse betingelser må færdes uden at være i snor.

Hundeskovene er indhegnet for at holde vildtet ude. Det er hundeejeren der skal holde hunden inde i hundeskoven.

Der gælder nogle simple regler for hundeskoven:

  • Hunden må ikke slippes løs før man er kommet ind i hundeskoven og har lukket lågen efter sig.
  • Hunden skal hele tiden være under ejerens fulde kontrol.
  • Hundens efterladenskaber skal opsamles og fjernes. Der er affaldsbeholder ved indgangen.
  • Hundeejerens ansvar efter hundeloven gælder fuldstændig som alle andre steder. 
  • Fældning og beskæring må kun udføres af Brønderslev Kommune.
  • Der må ikke etableres nogen former for løst eller fast inventar uden forudgående skriftlig aftale med Brønderslev Kommune.

Husk snoren til din hund

For at alle kan færdes trygt i naturen, er der sat grænser for hvor hunde må færdes uden snor.

Selvom de fleste hunde er rare og ikke gør nogen skade, så er det ikke alle mennesker der er glade for at blive hilst på af en fremmed hund.

Løsgående hunde kan også forårsage skade på vildt og smådyr.

Derfor er det ikke tilladt at have hunde gående løs i åbne naturarealer og i skove, der ikke er hundeskove. Hunde må gå løse på stranden mellem 30. september og 1. april, men skal af hensyn til andre strandgæster og fuglelivet holdes i snor resten af året. Husk at Aså strand ligger i et fuglebeskyttelsesområde og mange trækkende gæster kommer forbi store dele af året.

Der er bødestraf for at have sin hund gående frit i byer og områder med bymæssig bebyggelse. Husk altid at føre en hund i bånd på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel.
Bøden kan stige med op til 50% i gentagelsestilfælde.

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145

DEN DIGITALE HOTLINE

Dden Digitale Hotline

Opdateret 25. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe