Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune ligger lige op af Jyske Ås, er afgrænset mod vest af Store Vildmose, gennemskåret af åer og vandløb. Strandengene med malurt og græssende køer dominerer østkysten, og her søger eng- og havfugle føde og yngler.
Særlige steder

Læs om særlige steder

Jyske Ås

Jyske Ås blev dannet under sidste istid, da isen lå skråt ned over Vendsyssel og det førte til at der blev lavet en stor randmoræne. Området ved Dronninglund Storskov består mestendels af sand, men der er også betydelige mængder ler i jorden, store sten flyttet af isen. Troldstenen er en af de kendteste.

Dronninglund Storskov

Dronninglund Storskov ligger i den sydlige ende af Jyske Ås og dækker et areal på ca. 915 ha. Der er gode muligheder for en god gåtur og det kuperede terræn giver nogle flotte udsigtspunkter, blandt andet Fruerhøj. Dele af området blev i 2012 indhegnet og der blev igangsat græsning som naturpleje.
Derudover er der en mange andre spændende steder gemt rundt omkring derinde.

Store Vildmose

Store vildmose var tidligere Danmarks Største højmose, i dag er der rester af den gamle mose tilbage i Brønderslev og Jammerbugt Kommune. Området er i dag fredet og indeholder menneskelige spor tilbage fra før tørvedannelsen startede for 1.600 år siden, blandt andet trædestenene ved Aaby bjerg i Jammerbugt Kommune og gravhøjene i Grishøjgård Krat. Området er et af Brønderslev Kommunes to habitatområder (se link til dette) og indeholder flere fredede og sjældne arter. Saltum enge er desuden Danmarks største indlandssalteng. Fra Naturstyrelsens fugletårn på Manna Mosevej kan man være heldig at se traner og andre fugle.

Ryå, Gerå, Voerså, Klavsholm Å og Sørå

Åer og vandløb gennemskærer hele kommunen og giver god mulighed for lystfiskeri, smukke naturoplevelser med blandt andet isfugle og oddere, samt goder muligheder for sejlads med for eksempel kanoer.
Udover at give oplevelser til os, er de med til at give kommunen en biologisk mangfoldighed, da mange planter, dyr og insekter lever i og omkring vandløbene.

Søheden og Lunken Plantage

Søheden Plantage ligger på en gammel randmoræne fra sidste istid og har derfor et meget kuperet terræn. På gamle kort kan man se at plantagen er plantet ud på en gammel hede og gammelt landbrugsjord. I dag er arealet tilplantet med især bøg og skovfyr, i skovbunden vokser flere sjældne planter og området huser en gammel grævlinge grav hvor der på et tidspunkt var 27 beboede huler. Lunken naturskole er også udgangspunkt for Projekt Skoven er Din, der startede her i 2004, med den grundide at inddrage borgerne i at konvertere den dengang tætte nåleskov til en blandingsskov med flere løvtræer. Projektet er siden udvidet og har projekter både i øst og vest i kommunen.

Se naturskolen og Søheden Skov fra luften

Find mere information

Der er mange flere særlige steder end de nævnte i Brønderslev Kommune og mange muligheder for nye spændende oplevelser for alle. Du kan finde mere hos:

Visit Brønderslev

Se de mange lokale tilbud i naturen, omkring kunst, kultur eller kommunens mange seværdigheder.

www.visitbronderslev.dk
Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe