Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune har en ambition om, at alle borgere skal bevæge sig gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og idrætsliv

Læs om Fritids- og Idrætspolitik 

Fritids- og Idrætspolitik

Brønderslev Kommune har en ambition om, at alle borgere skal bevæge sig gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og idrætsliv. Ambitionen skal løftes i sammenhæng med den kommunale strategi ”I samspil med borgerne”. Det betyder, at borgerne meget tidligt inddrages i processen.

Kommunens værdier ”modig, nysgerrig og fællesskabende” skal bringes i spil og inspirere til, at nye arenaer skabes sammen med kendte og nye samarbejdspartnere.

De mange fritidstilbud skal være synlige, og der skal skabes tydelige rammer for området så et højt aktivitetsniveau fremmes.

Den fælles opgave bliver at udvikle rammerne for både foreninger og aktiviteter, så borgerne i Brønderslev Kommune tilbydes det aktive fritidsliv gennem en mangfoldig palette af velfungerende aktivitetstilbud.

Fritids- og idrætspolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor politikere, borgere, samvirker, foreninger og institutioner har deltaget. Ordet ”vi” i politikken repræsenterer resultatet af denne proces.

Ønsket er, at politikken skal fremstå vedkommende, relevant, værdifuld og retningsskabende for hele området i de kommende års arbejde. Politikken sigter i første omgang mod år 2025, hvor den evalueres. Der gøres årligt status på politikken for at sikre, at den angivne retning mod den ønskede udvikling følges.

For at understøtte intentionerne I Fritids- og Idrætspolitikken har Brønderslev Kommune besluttet at ind gå i et femårigt partnerskab med DGI og DIF, hvor fokus også er på bevægelse.

Politikken er godkendt af Brønderslev Kommunes Byråd januar 2019

På Fritids- og Kulturområdet er der et ønske om at samle målsætninger og retning i en overordnet Fritids- og Idrætspolitik. For at Fritids- og Idrætspolitikken lever op til Folkeoplysningsloven er der nogle punkter i Folkeoplysningspolitikken, der skal inkorporeres når Fritids- og Idrætspolitikken skal revideres i 2025.

Folkeoplysningspolitikken blev senest revideret, november 2021

Kontakt

Bevæg dig for livet - koordinator
Tlf.: 99455805
Konsulent
Tlf.: 99454912

Sidste tilmelding er 11. marts 2022

Opdateret 30. juni 2022