Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om Brønderslev Kommunes Fritids- og Idrætspolitik.

Læs om Fritids- og Idrætspolitikken

Her kan du læse mere om Fritids- og Idrætspoltikken

Brønderslev Kommune har en ambition om, at alle borgere skal bevæge sig gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og idrætsliv. Ambitionen skal løftes i sammenhæng med den kommunale strategi ”I samspil med borgerne”.
Fritids- og Idrætspolitikken fokus er overordnet Brønderslev i Bevægelse. Bevægelsen afspejles i såvel et udviklingsfokus som fokus på mentale og fysiske bevægelsestilbud for alle borgere. Politikken skaber en ramme der fokuserer på, at såvel hele fritids- og idrætslivet som de enkelte foreninger og aktiviteter skal være i udvikling. Det er en udvikling vi er fælles om at skabe, såvel Brønderslev Kommune, foreningslivet, de frivillige og borgerne er centrale parter i udviklingen af de gode rammer, foreninger og aktiviteter. Det skal sikre, at der er gode og spændende fritidstilbud for børn, unge og voksne, så flest mulige borgere bliver inkluderet i de fantastiske fællesskaber, som fritidslivet kan tilbyd.

For at opnå den ønskede udvikling og bevægelse i Brønderslev Kommune har vi brug for DIG! Politikken skal hvert år understøttes af en handleplan, så gode idéer, konkrete forslag eller spørgsmål er altid velkommen.
Politikken er godkendt af Brønderslev Kommunes Byråd januar 2019.

Sammen kan vi nå meget mere!

Her finder du Fritids- og Idrætspolitikken

Læs om Handleplanen 2020

Ud fra Fritids- og idrætspolitikkens to spor og tre indsatsområder udarbejdes der hvert år én konkret handleplan, der skal vise retningen for arbejdet med at skabe mere aktivitet og få flere i bevægelse i Brønderslev Kommune.

Denne handleplan er gældende for kalenderåret 2020 - 2021 og har fokus på indsatsområdet: Unge i bevægelse. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af temamødet d. 21 maj 2019 hvor alle interesserede havde mulighed for at præge retningen for handleplanen.

Hvad vil vi:

• Sikre og understøtte udviklingen af øget ungeinvolvering i foreninger i aldersgrupperne 14-17 år og 18-24 år.
• Udvikle og understøtte øget aktivitet og bevægelse for unge i alderen 16-24 år
• Sammensætte et panel af ungerepræsentanter fra Brønderslev Kommune.
• Udvikle konkrete koncepter, der skaber øget ungeinvolvering i foreninger.
• Udvikle konkrete koncepter, der skaber inkluderende rammer for et udviklende og attraktivt fritids- og foreningsliv.


Hvordan vil vi gøre det: 

• Formalisere og sammensætte et panel af unge fra Brønderslev Kommune. Panelet vil bestå af repræsentanter fra:
- Spejderforeninger
- Idrætsforeninger
- Elevråd fra gymnasierne
- Ungerådet
- Ungecenteret
- Mælkebøtten
- Elev fra 8. eller 9. klasse fra de fire skoledistrikter

Dette ungepanel skal understøtte udviklingen af involvering og deltagelse af unge i fritids- og idrætslivet og dermed sikre attraktive og tidssvarende tiltag og tilbud til de unge i Brønderslev Kommune.

• Baseline undersøgelse
Denne undersøgelse skal skabe overblik og give indsigt i Brønderslev Kommunes unges frivillige engage-ment i fritids- og foreningslivet samt deres bevægelsesniveau og interesser både i og uden for fritids- og foreningslivet.

• Konkrete koncepter
Udvikle og rammesætte konkrete koncepter, der skal sikre god udvikling af fritids- og foreningslivet og igangsætning af nye tidssvarende tilbud og aktiviteter.


Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99455805
Opdateret 29. september 2021
Ansvarlig redaktør: Jørgen Nielsen