Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

§ 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, og står I og mangler en økonomisk håndsrækning for at få en god idé omsat til virkelighed?
Støtte til frivilligt socialt arbejde

Læs om støtte til frivilligt socialt arbejde

Om § 18-puljen

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, er der mulighed for at søge midler fra § 18-puljen.

§ 18-puljen er blevet til på baggrund af Lov om Social Service §18 stk. 2, hvori det fremgår, at der afsættes midler til at understøtte det frivillige sociale arbejde.

§ 18-puljen (Ordinær pulje)

Her kan du søge støtte til det frivillige sociale arbejde, der omhandler aktiviteter for socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede og som retter sig imod den frivillige indsats.

Der er én årlig ansøgningsrunde.

Ansøgningsfrist: 15. marts

§ 18-puljen (Pulje til særlige indsatser)

Ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18-midlerne, kan du søge om særskilte midler af § 18-midlerne. 

I 2020 skal ansøgninger til den nye pulje målrettes 3 temaer, som retter sig mod sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommunen. De 3 temaer er: 

Ensomhed og dårligt mentalt helbred

  • Følgevenner - til fritidsaktiviteter for børn, psykisk sårbar unge m.fl.
  • Unge enlige mødre/nye unge forældre
  • Fritidsaktiviteter på tværs af generationer, fx værkstedsaktiviteter
  • Unge frivillige laver fritidsaktiviteter sammen med unge handicappede
  • Ensomme voksne mænd    

Overvægt og social ulighed i sundhed

  • Et korps af foreningsmentorer, der hjælper børn med overvægt ind i foreningslivet
  • Motionsvenner for børn med svær overvægt
  • Makkerskaber for borgere med kroniske sygdomme - borger til borger - støtte til at påbegynde/fastholde livsstilsændringer 

Opsøgende indsats overfor misbrugere

  • Et korps af "supportere" eller "voksenvenner" til unge, der kommer fra behandling, og som hjælper den unge til rette, følger med til samtaler mm.

Social- og Sundhedsudvalget samt Frivilligrådet opfordrer flere foreninger til at gå sammen om relevante indsatser.

Ansøgerne vil derfor blive indkaldt til fællesmøde, når ansøgningsfristen er udløbet med henblik på at undersøge, om der er mulighed for samarbejde mellem foreningerne. Derefter færdiggøres ansøgningerne og sendes til behandling.

Ansøgningsfrist: 15. april og 1. oktober

Frivilligpolitik

Brønderslev Kommunes frivilligpolitik beskriver rammerne og målsætningen for kommunens samarbejde med de organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde.

Frivilligpolitikken omfatter også retningslinjer for tildeling af midler fra § 18-puljen.

 

Kontakt

Leder
Tlf.: 99454441
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99454442
Opdateret 7. december 2021
Ansvarlig redaktør: Inger Viborg