Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

§ 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, og står I og mangler en økonomisk håndsrækning for at få en god idé omsat til virkelighed?
Støtte til frivilligt socialt arbejde

Læs om støtte til frivilligt socialt arbejde

Om § 18-puljen

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, er der mulighed for at søge midler fra § 18 puljen.

§18 puljen er afsatte midler, som skal understøtte det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Du skal blot hente og udfylde et ansøgningsskema og sende det til ann.corfixen@99454545.dk  eller Brønderslev Kommune Att: Ann Corfixen, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev .

Du skal være opmærksom på, at der kun er én årlig ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. oktober 2019

Ansøgningsskemaet kan også rekvireres i:

Brønderslev Sundhedscenter
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Telefon: 9945 4442

Ny ansøgningsrunde efterår 2019

Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2019

Byrådet har besluttet at afsætte en ny pulje på 200.000 kr. til det frivillige sociale arbejde i 2019.
Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor vi ser, at der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i vores kommune.

 • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
 • Overvægt og social ulighed i sundhed
 • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Vi håber, at frivillige foreninger eller enkeltpersoner kunne have lyst til at være med til at skabe nye tiltag og aktiviteter inden for disse 3 temaer.
Vi ser rigtig gerne, at flere foreninger samarbejder og søger sammen om et projekt.

Herunder giver vi til inspiration nogle eksempler på, hvilke typer aktiviteter og tiltag man kunne forestille sig:

1. Nye fællesskaber til de unge

Det kunne f.eks. være:

 • Værested som en ramme om fælles samvær og oplevelser
 • Ungdomsklub med fokus på fælles aktiviteter
 • Blandet idrætstilbud til unge med fokus på fællesskab
 • Åbent rådgivningstilbud til unge

2. Nye former for støtte til at komme i gang med motion og bevægelse – og fastholdelse – for dem med behov

Det kunne f.eks. være:

 • Et korps af foreningsmentorer, der hjælper børn med svær overvægt/udsatte børn ind i foreningslivet.
 • Motionsvenner for børn med svær overvægt.
 • Makkerskaber for borgere med kroniske sygdomme - f.eks. mellem frivillige med Diabetes 2 og sårbare borgere med Diabetes 2, som har behov for støtte til at påbegynde og fastholde nye motionsvaner.

3. Nye tilbud til unge med misbrug

Det kunne f.eks. være:

 • Et korps af ”supportere” eller ”voksenvenner” til unge, der kommer hjem fra behandling. Hjælpe den unge til rette, følge med til samtaler, m.m.
 • Et værested til unge med misbrugsproblemer – fokus på fælles måltider og aktiviteter.
 • Et fristed for unge med misbrug – med mulighed for f.eks. nye sko (fra genbrug), lidt wellness (massage/fodterapi leveret af studerende), m.v.
 • Et fællesskab for eks-misbrugere, som tager erstatningspræparater.

Ansøgning til den nye § 18 -pulje
Der lægges op til bevillinger i størrelsesordenen ca. 30.000 kr. og opefter.

Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2019
Ansøgningerne forventes behandlet inden jul.

Hvad kan man søge til?

I Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik står der, at du kan søge støtte til det frivillige arbejde, der omhandler aktiviteter for socialt sårbare grupper. Det vil sige personer, der eksempelvis er i krise, udstødte, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, skal du kontakte:

Ann Corfixen
Brønderslev Sundhedscenter
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Telefon: 9945 4442

Frivilligpolitik

Brønderslev Kommunes frivilligpolitik beskriver rammerne og målsætningen for kommunens samarbejde med de organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde.

Frivilligpolitikken omfatter også retningslinjer for tildeling af midler fra § 18-puljen

 

Kontakt

Leder
Tlf.: 99454441
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99454442

Ansøgning

Ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. oktober 2019
Opdateret 5. august 2019
Ansvarlig redaktør: Inger Viborg