Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 1. december 2014
Lokale: Falck-stationen i Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Henvendelse fra tillidsmand Jan Feldborg, Brønderslev.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Rundvisning på Falck-station Dronninglund.
  1. Udrykninger m.v. siden sidst.
Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om kommende ny struktur i Redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO

I fortsættelse af orienteringen under pkt. 4 på kommissionens forrige møde vil der blive orienteret om status på strukturarbejdet i Region Nordjylland.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal senest den 1. januar 2016 etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder.

Der er i Nordjylland iværksat arbejde med henblik på etablering af ny struktur. Der vil på mødet blive orienteret nærmere om det igangværende arbejde.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


5. Status Budget 2015, redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO

Status på redningsberedskabets økonomiske situation i 2015 fremsendes til drøftelse i Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I forbindelse med den seneste budgetopfølgning for Brønderslev Kommune pr. 30. september 2014, er der opgjort et forventet underskud for redningsberedskabet i 2014 på ca. 900.000 kr., hvilket er cirka 200.000 kr. højere end forventet ved Halvårsregnskabet. Underskuddet skyldes bl.a.:

  • overført underskud fra 2013 på 268.000 kr.
  • besparelse, der skulle udmøntes i forbindelse med revision af plan for redningsberedskabet på 310.000 kr., der ikke er udmøntet
  • besparelse på 125.000 kr., der blev besluttet som rammebesparelse i forbindelse med budget 2014, der ikke er udmøntet
  • lønudgift til ½ medarbejder, svarende til ca. 250.000 kr., der fejlagtigt har været bogført andetsteds (er først tilrettet i oktober 2014, hvor ½ lønudgift er flyttet til Beredskabsområdet for hele 2014)

For 2014 forventes underskuddet at kunne reduceres, ved at udsætte anskaffelsen af løftepuder, og anvende det afsatte beløb hertil på 120.000 kr. til finansiering af underskuddet. Derudover forventes det resterende underskud finansieret via mindreforbrug på politikområdet i øvrigt, således at redningsberedskabet går ind i 2015 uden et overført underskud.

I Budget 2015 er besparelsen på de 310.000 kr. vedr. revision af plan for redningsberedskabet blevet trukket tilbage, og beløbet er tilført området. Endvidere forventes det, at der kan findes en besparelse på 75.000 kr. i forbindelse med Falck-aftalen. Tages højde for ovenstående, forventes pt. et merforbrug på ca. 250.000 kr. i 2015.

Det er umiddelbart svært at pege på yderligere besparelsesmuligheder. Redningsberedskabet har dog en årlig udgift på ca. 27.000 kr. til garageleje på Falck stationen i Brønderslev. Det lejede areal anvendes til garagering af kommunalt beredskabsmateriel samt i forbindelse med tilbuddet "Ungdomsbrandkorps", hvor frivillige foretager undervisning af unge med henblik på at øge fremadrettede muligheder for at rekruttere frivillige i redningsberedskabet samt deltidsbrandmænd. Ophører anvendelsen, vil lejeaftalen formentlig kunne opsiges med 3 måneders varsel.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen drøfter budget 2015.

Beslutning

Beredskabskommissionen beder Byrådet om, at de250.000 kr, som er fejlkonteret, tilføres redningsberedskabets budget.

Det undersøges, om lejemålet hos Falck kan flyttes til anden kommunal lokalitet.

Henvendelse fra tillidsmand Jan Feldborg besvares på de enkelte punkter i henvendelsen.

Til toppen


6. Orientering om den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen orienterer om den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, herunder indsatslederens funktion, opgaver og uddannelse m.v.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering om:

  • Den tekniske ledelse af indsats på et skadested, jf. Bek. nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
  • Indsatslederfunktionen, som den er beskrevet i Plan for risikobaseret redningsberedskab i Brønderslev Kommune.
  • Krav til uddannelse af personel, der skal varetage den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet (indsatsledere), jf. Bek. nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet.
  • Aflønningen af indsatsledere, jf. gældende overenskomst.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Den 9. marts 2015, kl. 16.00.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach