Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 9. marts 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Udrykninger m.v. siden sidst.
  2. Fyrværkerisalg.
  3. National trusselsvurdering.
Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Udrykningsstatistik


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen forelægger udrykningsstatistik for 2014.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering .

Sagsfremstilling

Kommunerne foretager løbende indberetning til Beredskabsstyrelsen om redningsberedskabets udrykningsaktiviteter.

Der foreligger nu oversigt over udrykningsaktiviteterne i 2014.

Brønderslev Kommunes redningsberedskab har i 2014 været alarmeret i alt 169 gange. Heraf var de 128 reelle alarmer, mens der var 38 blinde alarmer.

Der er rykket ud til brand 71 gange, mens der er rykket ud til redningsopgaver, miljøuheld og diverse opgaver 57 gange.

Tallene for de seneste 5 år (2010 – 2014) ser således ud:

2010

2011

2012

2013

2014

Blinde alarmer

23

19

33

30

38

Falske alarmer

1

1

1

0

3

Brand

118

111

81

112

71

Redning

15

9

21

10

23

Miljøuheld

24

13

18

17

20

Diverse

0

11

8

13

14

Antal alarmer i alt

181

164

162

182

169

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Brandsynsstatistik


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen forelægger brandsynsstatistik for 2014.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionens orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år indsende beretning til Beredskabsstyrelsen om foretagne lovpligtige brandsyn i det forløbne år.

Der er for 2014 indsendt indberetning om brandsyn for Brønderslev Kommune.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om kommende ny struktur i redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO

I fortsættelse af orienteringen under pkt. 4 på kommissionens forrige møde vil der blive orienteret om status på strukturarbejdet i Region Nordjylland.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal senest 1. januar 2016 etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder.

Der er i Nordjylland iværksat arbejde med henblik på etablering af ny struktur.

Der vil på mødet blive orienteret nærmere om det igangværende arbejde.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Der indkaldes, når rapport om ny struktur foreligger.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach