Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 10. december 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Udrykninger m.v. siden sidst.
  2. National trusselsvurdering.
Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om kommende ny struktur i Redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO

I fortsættelse af orientering på kommissionens møde den 9. marts 2015 og beslutninger truffet på møderne den 12. maj 2015 og 2. november 2015 vil der blive orienteret om status på strukturarbejdet i Region Nordjylland.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal senest den 1. januar 2016 etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder.

Der arbejdes i Nordjylland ihærdigt på at blive klar med ny struktur til den 1. januar 2016.

Der vil på mødet blive orienteret nærmere om status på det igangværende arbejde.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach