Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 20. maj 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendt.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


4. Udkast til værdighedspolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR/Fag-MED

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til værdighedspolitik.

Ældrerådet anmodes om at udarbejde et høringssvar.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I Brønderslev Kommune har der været igangsat en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Centerråd, Bruger- og pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere samt MED-repræsentanter har været inviteret ind til et cafémøde, hvor de har haft mulighed for at komme med input til indhold i værdighedspolitikken. Efterfølgende har der været afholdt styregruppemøde med repræsentation fra Ældrerådet, hvor første udkast til værdighedspolitikken har været behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har efter cafémødet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik, der sendes i høring i Ældrerådet, i Fag-MED og offentligt. Værdighedspolitikken bygger på holdninger til værdig ældrepleje. Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne høringssvar danne grundlag for det videre arbejde med Værdighedspolitikken.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Aktivitet

Dato

Høring i Ældrerådet

20. maj 2016

Høring i Sund-MED

7. juni 2016

Offentlig høring

20. - 27. maj 2016

Godkendelse i Ældrerådet

1. juni 2016

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

9. juni 2016

Godkendelse i Økonomiudvalget

15. juni 2016

Godkendelse i Byrådet

22. juni 2016

Bilaget fremsendes torsdag den 19. maj 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet udarbejder et høringssvar til udkastet til værdighedspolitikken.

Beslutning

Foreløbigt høringssvar:

  • Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”
  • Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer at der, med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted og Anette Thomsen deltager i Regionsældrerådsmøde den 31. maj 2016.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


6. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formanden Inger Bøgh Pedersen kontakter Nordjyske.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


7. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

1. juni 2016 kl. 9.00.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 20. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer