Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 6. april 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

1. fællesmøde i 2017 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Brønderslev Kommunes plan for de nye tilsynsregler
 3. Tilsynspolitik
 4. Oversigt over økonomi
 5. Ældrepolitik
 6. Betaling for ophold på hospice
 7. Tandpleje og fysioterapi, hvordan fungerer det på kommunens plejecentre.
 8. Orientering - herunder "Orientering om proces for udarbejdelse af plan for fremtidig anvendelse af plejehjemspladser"
 9. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning
 1. Velkomst.

Velkomst ved Gitte Krogh.

 1. Tilsynsregler.

Lone Iversen gennemgik principperne om det nye risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed fremover står for.

 1. Tilsynspolitik.

Der skal udarbejdes en generel politik for de kommunale tilsyn, hvor den risikobaserede tilsyn er del af.

 1. Oversigt over økonomi.

Orientering om den generelle økonomiske situation på ældreområdet. Ældrerådet ønsker sig fremover en orientering, når der er nyt om områdets økonomiske situation, fx i forlængelse af den kvartalsmæssige budgetopfølgning.

 1. Ældrepolitik.

Drøftelse af proces og omfang i forhold til udarbejdelse af ældrepolitik. Der fremlægges forslag til proces på et kommende møde i Ældreomsorgsudvalget og i Ældrerådet.

 1. Betaling for ophold på hospice.

Betaling for ophold på hospice ligger hos kommunen via den kommunale medfinansiering.

 1. Tandpleje og fysioterapi, hvordan fungerer det på kommunens plejecentre.

Borgere kan visiteres til omsorgstandpleje, som varetages af den kommunale tandpleje. Ældreomsorgsudvalget skal på møde d.d. behandle kvalitetsstandard for omsorgstandplejen.

De forskellige modeller for fysioterapi/træning afhængig af den enkeltes situation blev kort gennemgået.

 1. Orientering.

Proces for udarbejdelse af plan for fremtidig anvendelse af plejehjemspladser blev kort gennemgået.

Orientering om principper for lukning af plejecenterpladser.

 1. Evt.

Ældrerådsvalg. Gitte Krogh og Peter HS Kristensen er udpeget som tilforordnet til valget.

Til toppen

Opdateret 7. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer