Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. september 2017
Lokale: Lokale 314 (Lone Iversens kontor), Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Referat godkendes.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


4. Høring af budgetforslag 2018 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: ÆR

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

Ældrerådet anmodes om høringssvar inden for rådets område.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet forslag til ændringer i oprindeligt budgetoplæg for 2018, og godkendt hvilke af disse forslag der skal indgå i budgetforslag til 1. behandling.

Processen for udarbejdelse af forslag til budget til 1. behandling indeholder ikke udarbejdelse af afdækningskatalog, som i tidligere år.

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning i december 2017 om, ”at fagudvalgene skal søge at finde besparelser på 0,8%”, afholdt Byrådet i foråret en budgetdag, hvor emner til reduktionspuljer blev fremlagt og drøftet.

Økonomiudvalget behandlede emnerne på mødet den 17. maj 2017, hvor beslutningen blev: ”Udvalgene skal arbejde videre med de foreslåede emner til reduktionspulje. Nogle af emnerne vil indgå i budgetprocessen for 2018, og nogle vil have mere strategisk sigte for områdernes udvikling. Evt. iværksættelse af reduktionsemner vil blive godskrevet i forhold til budgetlægningen”.

Oversigten over emner til reduktionspulje er ajourført, således de forslag der indgår i budgetforslag til 1. behandling er udtaget af oversigten.

Budgetforslag og revideret oversigt over emner til reduktionspulje udsendes hermed til høring i Ældrerådet. Udsendelsen indeholder det samlede budgetmateriale for hele organisationen, Ældrerådet anmodes om høringssvar for de områder der vedrører Ældrerådets område.

Beslutning

Ældrerådet bemærker, at der er et ekstra behov for finansiering svarende til 8.128 mio. kr. i Budget 2018. Det er bekymrende, at man i budgettet ikke har peget på, hvor denne finansiering skal findes. Sammenholdt med de ca. kr. 6 mio. kr. som Ældreområdet har i efterslæb, kan Ældrerådet konstatere, at det samlede behov på 14 mio kr. kan være en bombe under Ældreområdet, hvis dette skal finansieres indenfor eget budget.

Ældrerådet ønsker, at der på Teknik og Miljø udvalgets område afsættes midler til at sænke startprisen for flextaxakørsel i Brønderslev By fra 60,00 kr. til 30,00 kr. som i den øvrige del af kommunen. Dette ses i lyset af at bybuskørsel er ophørt.

I forhold til medsendte notat for emner til reduktionspuljer under Ældreomsorgsudvalget undrer det Ældrerådet, at der ikke foreligger yderligere forklaring på punkterne, idet Ældrerådet formoder, at der overordnet er en holdning til, at der kunne være en eventuel besparelse på disse områder.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Intet at bemærke.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


6. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Den 11. september 2017 er der på Læsø Formand/næstformandsmøde ved Danske Ældreråd. Aase Meiner Nielsen er blevet forhindret, derfor deltager Anette Thomsen i stedet.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Intet at bemærke.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


8. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til pressen vedrørende pris-uligheden på flextaxakørsel i Brønderslev by.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


9. Næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Næste møde er den 27. september 2017.

Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. september 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer