Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. marts 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Anette Thomsen, Bent Heiselberg, Jørn Bertelsen og John Heilemann var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Anette Thomsen, Bent Heiselberg, Jørn Bertelsen og John Heilemann var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet holder 2 årlige fællesmøder.

Sagsfremstilling

Dagsorden for mødet:

  1. Velkomst

  2. Gensidig forventningsafstemning

  3. Det løbende samarbejde

  4. Aktuelle sager, som ønskes drøftet

  5. Budget 2015

  6. Eventuelt

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

1. Velkomst

Præsentationsrunde.

Fraværende: Anette Thomsen, Bent Heiselberg, Jørn Bertelsen og John Heilemann.

2. Gensidig forventningsafstemning og 3. Det løbende samarbejde

Der er aftalt 2 årlige møder. Når budgettet skal vedtages, sættes der ekstra tid af til drøftelsen.

Såvel Ældreomsorgsudvalget som Ældrerådet ser frem til et godt samarbejde med et gensidigt højt informationsniveau, hvor Ældrerådet høres inden Ældreomsorgsudvalget træffer sine beslutninger.

4. Aktuelle sager, som ønskes drøftet

Pulje til løft af ældreområdet. Rådet ønsker status i forbindelse med den løbende udmøntning.

Drøftelse af udviklingen i antal ældre i de kommende år. Antallet stiger, men de ældre bliver også mere selvhjulpne fremadrettet. FRI projektet hjælper med at sikre, at de ældre så vidt muligt kan klare sig selv længere.

Digital postkasse. Godt at der er mulighed for at blive fritaget for brug af digital postkasse, idet nogle pensionister ikke er vant til at bruge PC, og andre har ikke råd til at anskaffe en PC. Der er opmærksomhed på at tilbyde de ældre mulighed for brug af PC via bibliotek, andre lokale løsninger mv.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af de langsigtede udfordringer på ældreområdet.

Tomme ældreboliger er en udfordring, og det er vanskeligt at slippe ud af betalingsforpligtigelsen til at betale tomgangshusleje.

5. Budget 2015

Redegørelse for en to-deling af processen i 2015. Frem til sommer drøftes strukturændringer, og efter sommerferien drøftes øvrige besparelser. Der skal samlet beskrives afdækninger på 10,6 mio.kr.

Vigtigt at være opmærksom på, at de 7,2 mio.kr. til løft på ældreområdet ikke kan anvendes i afdækning i 2015.

6. Evt.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af ældrepolitikken.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer