Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 9. april 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

1. fællesmøde i 2015 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst
  2. Virkningen af beslutning i budget 2015
  3. Budgetprocedure for 2016 og forslag til afdækninger til budget 2016
  4. Opfølgning på sidste møde om huslejestigning
  5. Fremtidig madleverance - resultat af blindsmagning
  6. Klippekort-ordning
  7. Spise-sammen ordningen
  8. NT kørsel
  9. Drøftelse af ønske om fælles besøg for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet på Fremtidens Plejehjem
  10. Eventuelt

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under mødet.

Afdelingsleder i Visitationen Line Hessellund deltager under pkt. 8.

Beslutning

1. Velkomst

Velkomst ved Gitte Krogh.

2. Virkningen af beslutning i budget 2015

Skema over status for budgetaftalepunkterne blev udleveret (vedhæftes som bilag til referatet).

Virkningen af reduktion af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge blev drøftet. Der er modtaget ca. 15 klager ud af godt 700 revisiteringer, hvilket ikke er et højt niveau.

3. Budgetprocedure for 2016 og forslag til afdækninger til budget 2016

Der blev givet en orientering om budgetproceduren. Ældreomsorgsudvalget skal afdække 11,252 mio.kr. Heraf skal 8,416 mio.kr. kunne have effekt i 2016. Samlet forventes en realiseret besparelse på 5,579 mio.kr.

Afdækningsforslag forelægges før sommerferien, således at der efter sommerferien så vidt muligt alene behandles forslag, som er afledt af KL-aftalen om budget 2016.

Ældreomsorgsudvalget har tilkendegivet, at ingen dele/forslag på forhånd er fredet.

4. Opfølgning på sidste møde om huslejestigning

Ældreomsorgsudvalget godkendte 26/2-15 huslejestigninger gældende for 1/6-15, herunder en plan for håndtering af særskilte udfordringer. Huslejestigningerne er nu alle under 10%. Der forventes ligeledes en huslejestigning pr. 1/1-16.

Opfordring til, at man ved fremtidige plejecenter-byggeri tænker over, hvilken husleje der kan accepteres.

5. Fremtidig madleverance - resultat af blindsmagning

Orientering om den gennemførte blindsmagning.

6. Klippekort-ordning

Ellen Lykke redegjorde for de påtænkte rammer for brug af klippekort-ordningen. Svaret på ansøgningen til ministeriet er lovet i slutningen af marts, men er endnu ikke modtaget.

Beløbsrammen svarer til, at Brønderslev Kommune kan tildele klippe-kort til 129 borgere. Ordningen skal være gældende fra sommeren 2015.

7. Spise-sammen ordningen

Ordningen er blevet en stor succes, og fungerer nu 5 steder i kommunen.

8. NT kørsel

Princippet er kollektiv kørsel, dvs. at man ikke kan forvente at blive kørt direkte fra A til B. Udfordringen er, at man bliver afhentet ved fortovskanten hjemme, men man kan blive hentet mellem 15 min. før til 15. efter det aftalte tidspunkt. Det kan nogle ældre ikke håndtere. Konsekvenserne er, at nogle ældre fravælger fx spise-sammen aktivitet, da transporten ikke fungerer til de ældres tilfredshed.

Ønske om at det overvejes, at de svageste ældre bevilges flex-aktivitet, hvor der er mere individuelt hensyn, herunder at borgeren bliver hentet ved døren.

9. Drøftelse af ønske om fælles besøg for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet på Fremtidens Plejehjem

God ide med et fælles besøg, herunder med spisning af den mad, som beboerne får på Fremtidens plejehjem. Søges arrangeret i forbindelse med fællesmøde i efteråret.

10. Eventuelt

Orientering om konsekvensen af lukning af Kærkommen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 10. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer