Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 17. november 2015
Lokale: I bussen på vej til Mors
Tidspunkt: Kl. 11:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

2. fællesmøde i 2015 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Virkningen af beslutning i budget 2016
 3. Projekter under ældremilliarden
 4. Ældrepolitik
 5. Åbenlyse nye fokuspunkter
 6. Resultat af stormøde i Dansk Ældreråd
 7. Kommunikation og samarbejde mellem aktører på Ældreområdet
 8. Stigende ventelister til plejehjem og plejecentre?
 9. Demente/pårørende har de adgang til klippekort?
 10. Stigning i huslejen fra Lejerbo
 11. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationchef Ellen Lykke deltager i mødet.

Beslutning
 1. Gitte Krogh bød vekommen.
 2. Konsekvenser for ældreområdet som følge af budget 2016 blev drøftet.
 3. Projekterne blev drøftet.
 4. Udkast til kommissorium for udarbejdelse af ældrepolitik forventes fremlagt på første møde i 2016.
 5. Fokuspunkter som uddannelse af SOSU-elever, antal plejehjemspladser, udskrivning fra sygehus, sygeplejeekspertise og rehabilitering blev drøftet.
 6. På stormødet i Dansk Ældreråd blev bl.a. kommunikation og pressekontakt drøftet. Ældrerådet roste udvalgsstrukturen i Brønderslev Kommune ved at have et selvstændigt udvalg for anliggender på ældreområdet.
 7. Ældrerådet inviterer hvert år andre aktører på Ældreområdet som Ældresagen og pensionistforeninger til møde.
 8. Visitationschef Ellen Lykke redegjorde for den aktuelle venteliste. Åbning af friplejehjemmet i Assa og konsekvenser heraf for ventelisten blev drøftet.
 9. Visitationschef Ellen Lykke fortalte at alle kan henvende sig til Visitationen og opfordre til at f.eks. demente/pårørende får adgang til klippekortet.
 10. Stigningen i huslejen blev drøftet. Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen udarbejder en redegørelse herom.
 11. Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget udtrykte tilfredshed med, at der er frivillige på Hellevadlund igen.

Til toppen

Opdateret 19. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer