Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 4. maj 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat er godkendt.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 4. april 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Taget til efterretning. Ældrerådet glæder sig over, at der efter sommerferien tages et nyt system (NEXUS) i brug, da dette vil give Ældrerådet et overblik over den gennemsnitlige ventetid og det forventes, at det fremover fremgår af bilag.

Fraværende:

Bent Heiselberg er fratrådt. Svend Erik Simonsen er tiltrådt i stedet, og deltog i mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet glæder sig over, at der efter sommerferien tages et nyt system (NEXUS) i brug, da dette vil give Ældrerådet et overblik over den gennemsnitlige ventetid og det forventes, at det fremover fremgår af bilag.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af cafémøde samt styregruppemøde vedrørende værdighedspolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af cafémøde samt styregruppemøde vedrørende værdighedspolitik.

Beslutning

Der kom mange brugbare input på cafémødet. Det fungerede rigtig godt, at deltagerne havde forskellige tilknytninger til Ældreområdet. Det gav mange forskellige indgangsvinkler.

Ældrerådet forventer at den offentlige høring samt høring i Ældrerådet foregår som beskrevet i første oplæg.

Ældrerådet pointerer vigtigheden i, at andre interessegrupper også skal have mulighed for at give sin mening til kende.

Samtidig forventer Ældrerådet, at der foreligger en plan for den økonomiske fordeling af midlerne.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


6. Evaluering af Ældrepolitisk konference 2. - 3. maj 2016 i Nyborg


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af Ældrepolitisk konference 2. - 3. maj 2016 i Nyborg.

Beslutning

Endnu en god og lærerig konference med rigtig gode seminarer, der gav ideer med hjem.

Ældrerådet blev gjort opmærksomme på de mange midler og puljer, der kan søges hjem til kommunen, bl.a. til: Den medicinske patient. En opfordring sendes videre til Ældreomsorgsudvalget, på at være opmærksomme på dette.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


7. Endelig fastlæggelse af dato samt emner til Ældrerådets årlige orienteringsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Endelig fastlæggelse af dato, sted samt emner til Ældrerådets årlige orienteringsmøde.

Beslutning

Ældrerådet har nu fastlagt mødedato for det årlige orienteringsmøde. Det er besluttet, at mødet skal være offentligt, og dato er fastsat til den 27. oktober 2016 kl. 13.30.

Der arbejdes på at reservere Dronninglund Sognegård.

Som foredragsholder, tages der kontakt til sygehus- og sognepræst, Ruth Østergård Poulsen, Aalborg.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


8. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jørn Bertelsen informerede om Frivillighedsrapporten 2014.

Jonna Raasted informerede om referat fra bestyrelsesmøde hos Nordjysk Mad I/S samt referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


9. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen orienterede om dialogen, der foregår vedrørende flextaxakørsel til centeraktiviteter.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

John Heilmann fratræder dags dato sit virke i Ældrerådet på grund af sygdom.

Ældrerådet takker mange gang for et rigtig godt samarbejde, og de bedste ønsker til John fremover.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


11. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Bent Heiselberg er fratrådet Ældrerådet.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen


12. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 1. juni 2016 kl. 9.00.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Til toppen

Opdateret 9. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer