Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 14. april 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

1. fællesmøde i 2016 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Klippekort-ordningen
 3. Værdighedsmilliarden og værdighedspolitikken
 4. Budget 2017
 5. Evt. indhold af ny undersøgelse fra Sundhedsministeriet: Sådan er livet på danske

plejecentre

 1. Input til den nationale handlingsplan på demensområdet
 2. Drøftelse af venteliste
 3. Stenumgårds fremtid og ønsker
 4. Flextaxakørsel
 5. Orientering om Ældrerådets deltagelse i kvartalsmøde ved Danske Ældreråd

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning
 1. Velkomst ved Gitte Krogh.
 2. Klippekort-ordningen.

Drøftelse af, hvordan klippekort-ordningen kan bredes ud og kendskabet hertil øges hos de pårørende. Der tages initiativ til at informere pressen herom. Desuden enighed om at målgruppen skal udvides – herunder om muligt til pårørende til demente – så puljen bliver brugt.

 1. Værdighedsmilliarden og værdighedspolitikken.

Der blev uddelt forslag til cafémøde om værdighedspolitikken. Cafémødet ønskes afholdt den 27. april 2016, og er en del af udarbejdelse af værdighedspolitikken, som skal være indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. juli 2016.

 1. Budget 2017.

Der skal udarbejdes afdækningsforslag på 12 mio. kr. Udvalget har på forhånd ikke udelukket nogen forslag.

På mødet drøftedes også den samlede udfordring, når man ser samlet på besparelsen i 2016 og afdækningen til 2017. Der er tale om en meget stor opgave.

 1. Evt. indhold af ny undersøgelse fra Sundhedsministeriet: Sådan er livet på danske plejecentre.

Udsat til næste møde.

 1. Input til den nationale handlingsplan på demensområdet.

Relevant at drøfte muligheden for at anvende sporingsudstyr, således at de demente kan findes igen i tide, hvis de går deres vej. Desuden relevant at drøfte, hvilken grad af handlefrihed den demente borger er i stand til selv at administrere.

Brønderslev Kommune har gode erfaringer med en pædagogisk indsats overfor demente og anvendelse af særlige demensafsnit for den tungeste målgruppe.

Relevant at drøfte, om der er risiko for flere utilsigtede hændelser og magtanvendelser i takt med at økonomien bliver mere stram. Gode forhold for demente handler i høj grad om at have tilstrækkeligt med tid til den demente, og dermed tilstrækkeligt med medarbejdere til opgaven.

Muligt at få inspiration fra Demens-alliancen.

 1. Drøftelse af venteliste.

Ventelisten har i en længere periode ligget på omkring 35-38 personer. Ældrerådet har flere gange udtrykt bekymring for dels ventelistens størrelse, dels at aflastningspladserne risikerer at blive overbooket.

Det nye plejecenter i Asaa vil få konsekvenser for ventelisten, men det er usikkert præcis hvilken effekt det vil få.

Endvidere drøftelse af, hvilket niveau en venteliste bør have. Den periode, som beboerne er på plejecentrene, har også flytter sig i de sidste par år. Det medfører i sig selv, at ventelisten er steget.

 1. Stenumgårds fremtid og ønsker.

Bred interesse for at styrke Stenumgård i lyset af besøg på Morsø Afklaringscenter.

Der sker pt. en forskydning mellem antallet af aflastningspladser og rehabiliteringspladser på Stenumgård som følge af hurtigere udskrivning fra sygehusene.

 1. Flextaxakørsel.

Ældrerådet havde på det seneste møde besøg fra det tekniske område for at drøfte kørselsordninger. Årsagen er, at flextaxa-kørsel ikke er velegnet til den svageste målgruppe. Derfor foreslås, at de svage borgere kan visiteres til flex-aktivitet (som ligner flex-handicap). Denne løsning undersøges nærmere i et samarbejde mellem det tekniske område og Aktivitetsområdet, og efterfølgende drøftes sagen mellem Karsten Frederiksen og Gitte Krogh.

 1. Orientering om Ældrerådets deltagelse i kvartalsmøde ved Danske Ældreråd.

Orientering om kurser, som Ældrerådets medlemmer deltager i. Kurserne er meget lærerige.

 1. Orientering om udmøntning af budgetbesparelser på ældreområdet.

Tillægsdagsorden til Ældreomsorgsudvalgets møde d.d. udleveret på mødet.

Enighed om, at processen kunne have været grebet mere hensigtsmæssigt an.

Vigtigt at have blik for såvel personale, ledelse og borgerne i denne situation.

John Heilemann var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 15. april 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer