Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 28. september 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Vera Nielsen, Anette Thomsen, Frank Busk.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendt.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der foreligger venteliste pr. 1. september 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Livstestamente


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Efter anmodning fra Ældreomsorgsudvalget har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet et notat omhandlende livstestamenter samt et kort notat om sundhedspersoners mulighed for at bistå en borger i tilfælde af oprettelse af et nødtestamente.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat omhandlende livstestamenter. Notatet beskriver, hvordan man opretter et livstestamente samt hvilke formkrav, der er til et livstestamente. Notatet belyser endvidere, hvorledes sundhedspersonale m.fl. må vejlede, og hvor meget personalet må i forbindelse med oprettelse af et livstestamente. Der er endvidere udarbejdet et kort notat om nødtestamenter, som ligeledes belyser sundhedspersonalets m.fl. mulighed for at bistå en borger i en nødsituation.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering vedrørende status på optag af social- og sundhedselever 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om situationen med mindre antal optagne social- og sundhedshjælperelever i 2016 i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er optaget en mindre andel social- og sundhedshjælperelever i 2016 i Brønderslev Kommune, end den af formandsskabet for KKR Nordjylland anbefalede dimensionering. Årsagen er, at der ikke har været et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

Til orientering i Ældrerådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Uddannelseskoordinator Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


7. Status og endelig planlægning af efterårets møde 27. oktober 2016 i Sognegården, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ÆR

Status og endelig planlægning af efterårets møde 27. oktober 2016 i Sognegården, Dronninglund.

Beslutning

Foredragsholder er Ruth Østergaard Poulsen.

Emnet er Sorgbearbejdelse - hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden, når livet gør ondt?

Der annonceres i lokalaviserne i uge 41 og 42.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 21. oktober 2016

Der printes flyers som Ældrerådet tager med ud til forskellige centre.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


8. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


9. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Møde i Danske Ældreråd 3. oktober 2016 i Aalborg.

Formand Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen deltog den 20. september 2016 i mødet vedrørende NTs visioner.

Regionsmøde den 2. december 2016 i Danske Ældreråd.

Ældrepolitisk konference i Vingsted den 9. november 2016. Tilmelding senest den 24. oktober 2016.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


11. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til pressen når tiden nærmer sig Orienteringsmødet i Sognegården.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen


12. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 2. november 2016.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer