Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 6. oktober 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Anette Thomsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Anette Thomsen fra fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

2. fællesmøde i 2016 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Drøftelse af hvordan Ældrerådet får svar på spørgsmål stillet i forhold til dagsordenen
 3. Overgang fra sygehus til kommune for ældre borgere
 4. Ændring af aflastnings- og rehabiliteringspladser på Margrethelund og Stenumgård
 5. Ældrepolitik - hvornår forventes den klar?
 6. Drøftelse af tidligere fremsendt besparelsesforslag om sammenlægning af sekretærfunktioner på plejecentrene
 7. Budget 2017 og dets forventede konsekvenser
 8. Masterplan på ældreområdet
 9. Udmøntning af værdighedsmilliarden

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fraværende: Anette Thomsen. Peter HS Kristensen deltog alene i fællesmødets punkt 7-9.

 1. Velkomst

Velkomst ved Gitte Krogh

 1. Drøftelse af hvordan Ældrerådet får svar på spørgsmål stillet i forhold til dagsordenen

Drøftelse i Ældrerådet udsprang af en sag om afdelingsbestyrelser på plejecentre. Der blev givet svar på den konkrete sag på mødet. Generelt bør Ældrerådet henvende sig til fagforvaltningen, hvis der er tvivlsspørgsmål på mødet.

 1. Overgang fra sygehus til kommune for ældre borgere

Drøftelse af, at aflastningspladserne er under pres, og at der vil være en stigende efterspørgsel efter aflastningspladser i de kommende år.

I budget 2017 er der afsat penge i sundhedspuljen, ligesom der er afsat midler til penge til akutopgaver.

Det kan overvejes, om Tygelsgade kan anvendes til aflastningspladser.

 1. Ændring af aflastnings- og rehabiliteringspladser på Margrethelund og Stenumgård

Ældrerådet udtalt sig positivt overfor denne rokade.

I budget 2017 indgår denne rokade i overvejelserne om, hvordan man fremadrettet bør anvende kommunens bygningsmasse på ældreområdet, jf. budgetaftalen i budget 2017.

 1. Ældrepolitik - hvornår forventes den klar?

Opgaven ligger til den nye Ældrechef.

 1. Drøftelse af tidligere fremsendt besparelsesforslag om sammenlægning af sekretærfunktioner på plejecentrene

Fagforvaltningen er i gang med at se på organiseringen af området.

 1. Budget 2017 og dets forventede konsekvenser

Orientering om budgetkonsekvenserne ved Gitte Krogh.

Der blev udtrykt ønske om at få en tilbagemelding på, om brugerbetaling på aktivitetsområdet får betydning for fremmødet.

 1. Masterplan på ældreområdet

Behandlet under punkt 4.

 1. Udmøntning af værdighedsmilliarden

Skal behandles i Byrådet senest 15/11, og sendes i høring i Ældrerådet forud herfor.

 1. Evt.

Ældrerådet holder det årlige orienteringsmøde den 27/10, kl. 13.30 – 16.00. Udvalg og embedsmænd er inviteret.

Mødet hævet kl. 14.45.

Til toppen

Opdateret 12. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer