Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 16. juni 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. maj 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 19. maj 2014.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Revidering af foreslåede Ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Revidering af foreslåede Ældrepolitik.

Ældrepolitikken er tidligere udleveret.

Beslutning

Der nedsættes et udvalg bestående af Aase Meinert Nielsen, Vera Nielsen, Jonna Raasted og Jørn Bertelsen, der skal komme med forslag til en revideret Ældrepolitik.

Udvalget fremlægger deres forslag på et møde i efteråret.

Til toppen


5. Kriterier for tildeling af ældre- og plejebolig


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Kriterier for tildeling af ældre- og plejebolig.

Oversigt over kriterier uddeles på mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


6. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der blev orienteret om punkter fra Ældreomsorgsudvalgets sidste møde

Til toppen


7. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning

Det blev besluttet at tilknytte medlemmer af Ældrerådet til følgende aktivitetscentre/plejecentre::

Jyske Ås, Flauenskjold: Jonna Raasted og Anette Thomsen

Hellevadlund, Klokkerholm: Jonna Raasted og John Heilemann

Stengården og Stengårdscentret, Hjallerup: Vera Nielsen

Rosengården, Jerslev: Jonna Raasted og Inger Bøgh Pedersen

Grønningen, Brønderslev: Aase Meinert Nielsen og Jørn Bertelsen

Støberiet, Brønderslev: Aase Meinert Nielsen og Jørn Bertelsen

Valdemarsgade, Brønderslev: Gudrun T. Andersen og Anette Thomsen

Rosendalscentret, Agersted: Inger Bøgh Pedersen

Margrethelund, Dronninglund: Inger Bøgh Pedersen og Bent Heiselberg

Elmehøj, Ø. Brønderslev: Vera Nielsen og Jørn Bertelsen

Asaa: Bent Heiselberg

Orienteringsmøde den 11. september 2014 i Brønderslev Hallerne. Inger Bøgh Pedersen kontakter Psykiatrisk Sygehus for at lave aftale vedr. oplæg om demens.

Invitation til budgetcafé den 24. juni 2014.

Temadag den 22. september 2014 i Aabybro.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Anette Thomsen orienterede om projekt vedr. demens.

Der blev uddelt brochurer op projektet.

Til toppen


9. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Intet til dette punkt.

Til toppen


10. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 18. august 2014 kl. 9.00.

Til toppen

Opdateret 11. juni 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer