Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 11. september 2014
Lokale: Mødelokale 3, Brønderslev Hallen
Tidspunkt: Kl. 11:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 1. september 2014

Beslutning

Referat fra mødet den 1. september blev godkendt.

Til toppen


4. Budget 2015, afdækningsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 21. maj 2014 om en orientering om budgetforudsætningerne. Der vil på mødet blive givet en gennemgang af budgetforudsætningerne.

På mødet gives endvidere en status for arbejdet med afdækningskataloget for 2015. Der er i bilaget vedlagt en oversigt over beløbene i afdækningskataloget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Marie Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. juni 2014, pkt. 4:

Gennemgang af udvalgets budgetgrundlag samt af lovgrundlag. Plancher vedhæftes referat.

Orientering om at omlægning af tilbud på Valdemarsgade ikke har den oprindeligt forventede effekt i afdækningskataloget for 2015.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015 skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Ældrechef Bodil Christiansen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 4:

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2014, pkt. 5:

Udvalget prioriterer afdækningsforslagene i følgende rækkefølge:

 1. Fælles hjælpemiddeldepot

 2. Rengøring hver 3. uge. Besparelse på 1,89 mio. kr.

 3. Reduktion af nattevagter på plejecentre.

Uden for prioritering

Lukning af Elmehøj som plejecenter.

Ole Bruun tager forbehold for prioriteringen med undtagelse af forslaget om det fælles hjælpemiddeldepot.

Udvalget beder fagenheden om forslag til yderligere besparelsesmuligheder.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. september 2014:

Ældreomsorgsudvalget har i møde den 21. august 2014 bedt fagenheden om udarbejdelse af yderligere besparelsesmuligheder. Fagenheden har nu udarbejdet yderligere afdækningsforslag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget prioriterer afdækningskataloget.

Ældrechef Bodil Christiansen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Marie Christiansen deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 4. september 2014, pkt. 4:

Orientering om, at Ældrerådet afholder ekstraordinært møde den 11. september 2014 om budget 2015.

Udvalget prioriterer forslagene således:

 1. Fælles hjælpemiddeldepot

 2. Fjernelse af betalt superkost samt energiberigende kosttilskud

 3. Reduktion i kørsel, delforslag 1 og 2, men ikke delforslag 3

 4. Reduktion af nattevagter på plejecentrene

 5. Nedlæggelse af souschefstillinger i distrikterne omformuleres til: Rammebesparelse som udmøntes ved en reduktion af ledelse

 6. Reduktion af FRI-grupper

 7. Reduktion af normering på demensafdelinger

 8. Reduktion af rengøring hver 3. uge

 9. Reduktion af hjælp til tøjvask

 10. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet (1/2 besparelse indregnes).

Udvalget ønsker fremsendt forslag til budgetforhandlingerne for 2015 om tilbygning på Valdemarsgade i tilknytning til det særlige område. Den forventede pris er ca. 350.000 kr.

Udvalget ønsker, at der i løbet af 2015 arbejdes med reduktion af sygefravær og en omstrukturering indenfor ældreområdet.

Ole Bruun tager forbehold for prioriteringen vedr. følgende forslag:

 • reduktion af rengøring hver 3. uge

 • reduktion af nattevagter på plejecentrene

 • reduktion af normering på demensafdelingerne

 • reduktion af hjælp til tøjvask.

Sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 11. september 2014:

Til drøftelse.

Bodil Christiansen deltager i mødet.

Beslutning
 1. Fælles hjælpemiddeldepot: Ældrerådet går ind for forslaget.

 2. Fjernelse af betalt superkost: Ældrerådet går ind for forslaget.

 3. Reduktion i kørsel: Ældrerådet går ind for forslaget.

 4. Reduktion af nattevagter på plejecentre: Ældrerådet er imod reduktion af nattevagter.

 5. Nedlæggelse af souschefstillinger i distrikterne: Ældrerådet går ind for forslaget.

 6. Reduktion af FRI-grupper: Ældrerådet foreslår at man reducerer til 4 FRI-grupper.

 7. Reduktion af normering på demensafdelingerne: Ældrerådet er imod reduktion af normering på demensafdelingerne.

 8. Reduktion af hjælp til rengøring: Ældrerådet er imod reduktion af hjælp til rengøring.

 9. Reduktion af hjælp til tøjvask: Ældrerådet går ind for forslaget.

 10. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet: Ældrerådet går ind for forslaget om halv besparelse.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Der blev informeret om møde med Ældresagen Dronninglund.

Næste møde i Ældrerådet: Den 29. september 2014.

Til toppen

Opdateret 5. september 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer