Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 30. oktober 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

2. fællesmøde i 2014 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling

Dagsorden for mødet:

  1. Velkomst

  2. Budget 2015

  3. Besparelser på Ældreområdet i fremtiden

  4. Status på forebyggelse af ensomhed blandt ældre, herunder samarbejdet med frivillige aktører

  5. Forventningsafstemning i forhold til frivillige

  6. Ældrerådets rolle i forhold til Ældreomsorgsudvalget og Byrådet

  7. Eventuelt

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ad 1

Velkomst ved Gitte Krogh

Ad 2

Gennemgang af budgetreduktioner i budget 2015 ved Gitte Krogh vedtaget af et flertal i Byrådet.

Ældrerådet opfordrer til, at visitatorer udstyres med pc og printer, så visitationen kan færdiggøres hos borgeren.

Ad 3

Fra Ældrerådet blev der udtrykt ønske om, at budgetterne planlægges for en flerårig periode, således at årlige besparelser ikke hvert år skaber usikkerhed for de ældre.

Ad 4

Bendt Danielsen lagde op til en generel drøftelse af ensomhed.

Inger Bøgh fortalte om fællesspisning i Agersted, som virker godt, og er et godt middel til at forebygge ensomhed.

Fokus er på de ufrivilligt ensomme og en opfordring til, at den ufrivilligt ensomme tages under armen og introduceres til de tilbud, der er i kommunen. Der var blandt andet en drøftelse af, om der er behov for særlige tilbud til mænd.

Ad 5

Frivillige kan ikke nå alle, og Inger Bøgh er i den forbindelse tilfreds med samarbejdet med hjemmeplejen og forbyggende hjemmebesøg.

Frivilligkoordinator har haft en stor nytteværdi, og har stået for udformning af samarbejdsaftaler med frivillige foreninger. Dette har skabt en vigtig afklaring af de frivilliges roller.

Ad 6

Opfordring fra Ældrerådet om inddragelse før beslutninger træffes, og gerne inddragelse så tidligt som muligt.

Også opfordring til, at hvis der ændres mødedatoer i Ældreomsorgsudvalget, så bør Ældrerådet gives mulighed for tilsvarende ændring, så møderækken passer sammen.

Gitte Krogh roste budgetforløbet vedr. budget 2015, hvor Ældrerådet havde en aktiv rolle.

Ad 7

Inger Krogh oplyste, at Danske Ældreråd har fået pris for at være det bedste inddragelsesprojekt. Formandsskabet for Danske Ældreråd var i USA for at modtage prisen.

Jørgen Berthelsen spurgte til, hvordan man kan få budgetterne til at passe i de kommende år set i lyset af, at budgetterne er presset indenfor alle sektorer.

Jørgen Berthelsen spurgte til, om der er interesse for at lave vacuumpakkede madpakker.

Jørgen Berthelsen spurgte desuden også til de udmeldte huslejestigninger på kommunens egne plejecentre. Gitte Krogh oplyste, at huslejestigningerne ikke er endeligt godkendt.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. oktober 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer