Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 31. august 2017
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Afbud fra:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


3. Information om ny strategi på tosprogsområdet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er i 2016 gennemført ny strategi på tosprogsområdet.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen stiller forslag om, at skolechef Carsten Otte inviteres til at deltage i Integrationsrådets møde for at orientere om erfaringerne med den nye strategi.

Integrationsrådet medlemmer anmodes om at tage stilling til formandens forslag.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 gennemført ny strategi på tosprogsområdet, som betyder, at de tosprogede elever umiddelbart efter boligplaceringen i Brønderslev Kommune henvises til et Modtage- og videnscenter. Udgangspunktet er, at der i løbet af de første 1-3 måneder gennemføres en afklaringssamtale med henblik på udslusning til almen- eller specialområdet. Efter strategien skal der efter 6 måneder og igen 12-24 måneder afholdes afklaringssamtaler med henblik på justeringer.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet drøfter spørgsmål til skolechef Carsten Otte, som med baggrund i disse spørgsmål vil kunne forberede et oplæg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om formand Knud Jørgensens forslag.

Indstilling

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 11:

Integrationsrådet ønsker at drøfte følgende med Carsten Otte:

 • Aldersopdelingen i modtage- og videnscenter
 • Fravær, motivation, indlæring fordelt på piger og drenge
 • Lærernes opfattelse af at undervise de klasser, hvor flygtningebørnene er placeret.
 • Evaluering af den nye model, hvordan fungerer det?
 • Hvordan opleves det på skolerne?

Spørgsmålene sendes til Carsten Otte.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 15. juni 2017:

Ovenstående spørgsmål er fremsendt til skolechef Carsten Otte, der på mødet vil komme med oplæg til besvarelse af ovenstående punkter.

Integrationsrådet, 15. juni 2017, pkt. 3:

Carsten Otte, Peter Madsen og Hedi Taagaard orienterede om strategien på tosprogsområdet.

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 31. august 2017:

På mødet den 15. juni 2017 fik Integrationsrådet orientering om strategien på tosprogsområdet. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


4. Tilføjelse til Forretningsorden


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen stiller forslag om, at et medlem kan ekskluderes efter 3 gentagne udeblivelser fra integrationsrådsmøder uden afbud.

Integrationsrådet anmodes om at drøfte formandens forslag.

Sagsfremstilling

Der har i denne valgperiode været et medlem, som kun har været mødt til Integrationsrådsmøde én gang. Der er tale om et medlem, som er blevet valgt blandt landsmænd ved stemmeafgivelse. Der har været gjort flere tiltag for at få kontakt med det valgte medlem ved telefonopkald, gentagne skriftlige henvendelser og personlige henvendelser fra øvrige rådsmedlemmer. Det har imidlertid ikke været muligt at få medlemmet til at deltage i Integrationsrådsmøderne. Medlemmet er orienteret om muligheden for selv at trække sig ud af Integrationsrådet, men dette har medlemmet ikke reageret på.

Formanden for Integrationsrådet foreslår, at Brønderslev Kommunes Integrationsråd lader sig inspirere af Aalborg Kommunes Integrationsråds vedtægter, hvor det fremgår i § 4, stk. 4: Medlemmer af Integrationsrådet kan ekskluderes ved 3 gentagne fravær uden afbud.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer tager stilling til formand Knud Jørgensens forslag om tilføjelse til Integrationsrådets Forretningsorden.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


5. Brochure om Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er stillet forslag om, at der udarbejdes en brochure, som beskriver Integrationsrådets arbejde.

Integrationsrådet anmodes om at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Integrationsrådet deltog med en stand på Jobmessen for flygtninge den 31. oktober 2016. Der var en del borgere, der henvendte sig til de medlemmer af Integrationsrådet, som deltog på messen. Der var en del spørgsmål til Integrationsrådets funktion.

Medlemmer af Integrationsrådet Bodil Thomsen og Valborg Jensen har i den forbindelse stillet forslag om, at der bliver udarbejdet en brochure, som beskriver hensigten med Brønderslev Kommunes Integrationsråd, hvem der sidder i rådet samt hvad Integrationsrådet beskæftiger sig med.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter forslaget og træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en brochure.

Indstilling

Integrationsrådet, 17. november 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet er enige om, at der skal udarbejdes en brochure.

Bodil Thomsen og Valborg Jensen laver et udkast til en brochure, som forelægges for Integrationsrådet.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 5:

Udsat til næste møde.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 15. juni 2017:

Integrationsrådet afventer modtagelse af udkast til brochure.

Integrationsrådet, 15. juni 2017, pkt. 4:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 31. august 2017:

På grund af stort frafald var Integrationsrådet ikke beslutningsdygtig den 15. juni 2017, sagen er derfor på dagsorden til møde den 31. august 2017.

Integrationsrådet afventer fortsat modtagelse af udkast til brochure.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


6. Orientering om Kommunalvalg 2017


Resume

Sagsforløb: IR

Der er kommunalvalg den 21. november 2017 og formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådets medlemmer drøfter, hvorvidt Integrationsrådet skal iværksætte arrangementer i den forbindelse.

Sagsfremstilling

For mange integrationsborgere er det første gang, de har mulighed for at stemme til et valg i Danmark. For at orientere om valgprocedure og hvad et kommunalvalg betyder for kommunens borgere, kan Integrationsrådet tage initiativ til at afholde et fællesmøde, hvor kandidater til valget inviteres med. Ligeledes kan der på mødet være en generel orientering om, hvor og hvorledes valget afholdes i Brønderslev Kommune.

Rådet for Etniske Minoriteter har i forbindelse med valget udarbejdet en pjece, som er bestilt til uddeling til Biblioteker, AOF, Borgerservice m.m. Pjecen kan ses via dette link: http://rem.dk/filer/dit-valg-2017-web.pdf

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt rådet ønsker at tage initiativ til afholdelse af et arrangement for integrationsborgere med valgret.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


7. Integrationsrådsvalg i 2018


Resume

Sagsforløb: IR

I 2018 skal der være valg af medlemmer til Integrationsrådet.

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet allerede nu påbegynder en drøftelse af, hvorledes dette valg foreslås gennemført.

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne, at Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Der afholdes kommunalvalg i efteråret 2017 og der skal således afholdes valg af medlemmer til Integrationsrådet primo 2018.

Det er kommunalbestyrelsens beslutning, hvorvidt man forud for udpegelsen af medlemmer til Integrationsrådet ønsker at afholde valg og i givet fald i hvilken form.

Valget i 2014 blev afholdt i fælleslokalerne Niels Bohrs Plads, hvor der var opstillet valgbokse. Forud for selve valgdagen havde der været opstillingsmøde, hvor interesserede kunne meddele, at de ønskede at stille op til Integrationsrådet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter valghandlingen for 2018.

Indstilling

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 14:

Integrationsrådet tager sagen op på næste møde med henblik på at drøfte valghandlingen for 2018.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Integrationsrådet, 15. juni 2017, pkt. 5:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 31. august 2017:

På mødet den 15. juni 2017 var rådet ikke beslutningsdygtigt, sagen er derfor på dagsorden til møde den 31. august 2017.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


8. Bydelsmødre - status på projektet


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Projekt Bydelsmødre er i planlægningsfasen, og der orienteres om status på, hvor langt projektet er.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udpeget medlemmer til både ressource- og følgegruppen.

Ressourcegruppen består af:

Helle E. Holme, koordinator

Kenneth Mølvadgaard, sagsbehandler

Trine Jensen, projektleder i Mælkebøtten

Lis Mikkelsen, AOF

Trine Fredsgaard, støttepædagog

Følgegruppen består af:

Anna Marie Nielsen, forretningsfører i Boligforeningen PM

Knud Jørgensen, formand for Integrationsrådet

Mads W. Nielsen, AOF

Annie B. Frandsen, leder af Integration og Ydelse.

Der blev afholdt fælles infomøde den 16. juni 2017, hvor bydelsmor og landskoordinator deltager og giver et oplæg om projekt Bydelsmor.

Udpegning af potentielle bydelsmødre er sat i værk. Det er en større opgave. Fællesmøde for kommende bydelsmødre var den 20. juni 2017. Her fortalte aktiv bydelsmor fra Aalborg konkret om, hvad man laver, når man er bydelsmor.

Der er fastsat datoer for grunduddannelsen, og der er fundet lokaler. Lige nu arbejdes der på at finde undervisere til grunduddannelsen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse forslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Indstilling

Integrationsrådet, 15. juni 2017, pkt. 6:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 31. august 2017:

Projekt Bydelsmødre er iværksat med første undervisningsdag var den 22. august 2017. Der er udarbejdet en undervisningsplan, som bydelsmødrene skal undervises efter.

Forløbet indeholder 14 moduler á 3 timer, hvor der vil være forskellige undervisere, og indholdet vil være relevant for at kunne fungere som Bydelsmor. Forløbet afholdes i Fælleshuset, Niels Bohrs Plads.

Undervisningsplanen er vedlagt som bilag.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


9. Status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Der er stor opmærksomhed på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats både nationalt og lokalt. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på Brønderslev Kommunes indsats på området, som fokuserer på Jobcentrets deltagelse i et beskæftigelsesrettet projekt, etablering af IGU-forløb, ISS' og AOF's indsatser samt et tiltag, integrationsafdelingen har iværksat med "Dansk på jobbet".

Overordnet set viser status, at der er en tilfredsstillende fremdrift i indsatserne og resultaterne på området.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er 230 borgere omfattet af integrationsprogrammet og modtagere af integrationsydelse primo marts 2017. Både nationalt og lokalt er der fokus på, at flere borgere i denne målgruppe skal i job. Det er også et ministermål og deraf et mål i Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på Brønderslev Kommunes indsats og resultater på området (se bilag), der fokuserer på:

 • Arbejdet med et 3-årigt projekt, som Jobcentret er bevilget af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
 • Etablering af IGU-forløb
 • "Dansk på jobbet", som er et nyt tiltag
 • ISS' virksomhedsrettede indsats for de jobparate borgere omfattet af integrationsloven
 • AOF's beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate borgere omfattet af integrationsloven

Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har det seneste år arbejdet målrettet med at udvikle den beskæftigelsesrettede indsats. Resultater af arbejdet ses blandt andet ved, at Brønderslev Kommune nu befinder sig på niveau med landstallene i forhold til antal jobparate og antal virksomhedstilbud på integrationsområdet. Her lå Brønderslev Kommune tidligere under landsniveau.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager status på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Integrationsrådet, 15. juni 2017, pkt. 7:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 31. august 2017:

På mødet den 15. juni 2017 var rådet ikke beslutningsdygtig, sagen er derfor på Integrationsrådets møde den 31. august 2017.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


10. Visiteringsskema og flygtningeprofil


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Udlændingestyrelsen har givet landets kommuner en generel information om flygtningeprofilen for 2017 og anmodet kommunerne om at udfylde visiteringsskema, som Udlændingestyrelsen inddrager ved boligplacering af flygtninge.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen forventer, at der i 2017 vil blive visiteret 4.000 personer til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen oplyser, at størsteparten af de personer, der får opholdstilladelse i Danmark, og som er blevet visiteret til boligplacering i kommunerne i første halvår af 2017, stammer fra Syrien, Afghanistan og Iran.

Det oplyses, at i gruppen fra Syrien består lidt under halvdelen af mænd, hvor hovedparten er mellem 18 og 42 år. Knap halvdelen af ansøgerne har oplyst, at de har gået i skole i 10 år eller mere. Omkring 10 % har oplyst, at de ikke har nogen skolegang.

I gruppen fra Afghanistan er 80 % af ansøgerne mænd og 47 % er uledsagede mindreårige. Her angives, at af hele gruppen har 1/3 gået i skole over 10 år. Der er ligeledes 1/3, der har angivet, at de ingen skolegang har haft.

I gruppen fra Iran er 82 % mænd i alderen 18 - 50 år. Her er det angivet, at 52 % har gået i skole i 10 år eller mere og heraf har 18,5 % angivet at have en uddannelse på mere en 13 år.

Brønderslev Kommune skal udfylde det medsendte visiteringsskema, hvor kommunen skal beskrive arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold - herunder inden for hvilke brancher, der er mangel på arbejdskraft i kommunen. Derudover skal det oplyses, hvilke type jobs, kommunen har gode erfaringer med i forhold til at få flygtninge i beskæftigelse. Kommunen skal ligeledes oplyse, hvorvidt der ønskes at modtage uledsagede mindreårige og kvoteflygtninge. Endelig har kommunen mulighed for at komme med særlige ønsker.

Brønderslev Kommune har oplyst, at arbejdsmarkedet består af flere mindre produktionsvirksomheder, at der ingen videregående uddannelsesinstitutioner er i Brønderslev Kommune, men at der er god infrastruktur i forhold til nærliggende større byer, hvor der er uddannelsesmuligheder. I forhold til jobåbninger er det oplyst, at der er mangel på arbejdskraft inden for byggeri, landbrug, turisme, detailområdet samt ufaglærte mekanikere. Der er gode erfaringer med ansættelse af flygtninge inden for produktionsvirksomheder, landbruget, rengøring, beton virksomheder, mekanikere, struktører samt hotel- og restaurationsbranchen.

I forhold til uledsagede mindreårige har Brønderslev Kommune meddelt, at kommunen har begrænset erfaring på dette område, hvorfor der ikke ønskes at modtage en større gruppe af uledsagede flygtningebørn.

Af særlige ønsker har Brønderslev Kommune ønske om at modtage afghanere, da der er gode tolkemuligheder inden for dette sprog, og da det kunne være optimalt at styrke de herboendes netværk. Kommunen har ligeledes ønske om at modtage familier, idet der er modtaget mange enlige mænd. Det er oplyst, at der er ledig kapacitet på boligmarkedet i forhold til modtagelse af familier.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Integrationsrådet, 15. juni 2017, pkt. 8:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 31. august 2017:

På grund af stort frafald var Integrationsrådet ikke beslutningsdygtig den 15. juni 2017, sagen er derfor på dagsorden til møde den 31. august 2017.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 1. halvår 2017


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i de fire ministermål på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplanen for 1. halvår 2017.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 1. halvår for 2017.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fortsat velfungerede virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer
 • Den laveste andel af unge på uddannelseshjælp i Nordjylland
 • Et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
 • Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Et velfungerede virksomhedssamarbejde

Jobcentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

Jobcentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og bistår med at rekruttere arbejdskraft til den enkelte virksomhed. I 1. halvår 2017 har jobcentret gennemført 82 rekrutteringer til ordinære stillinger.

Derudover har jobcentret holdt et temaarrangement med fokus på bygge- og anlægsbranchen, samt to velbesøgte messer - en jobmesse og en vikarjobmesse som har affødt job til minimum 11 ledige borgere.

Den laveste andel af unge på uddannelseshjælp i Nordjylland

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune var faldende i 1. kvartal 2017 og nåede i februar 2017 et rekordlavt niveau med 200 fuldtidspersoner. I 2. kvartal ses en mindre stigning, hvilket er forventeligt, idet der er uddannelsesopstart i februar og august. Der forventes derfor også et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i 3. kvartal.

Trods den lille stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp har Brønderslev Kommune den laveste andel af unge på uddannelseshjælp blandt de nordjyske kommuner set i forhold til befolkningstallet.

I gennemsnit var 215 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 1. halvår 2017 i Brønderslev Kommune, hvilket er væsentligt under måltallet for 2017 på maksimalt 241 fuldtidspersoner i gennemsnit.

Positiv udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere

På kontanthjælpsområdet ses et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i 1. halvår 2017 er faldet fra 437 fuldtidspersoner i januar 2017 til 400 fuldtidspersoner i juni 2017. Jobcentret er derfor godt på vej i forhold til måltallet om maksimalt 407 fuldtidspersoner i gennemsnit i 2017.

I 1. halvår 2017 blev der som følge af kontanthjælpsstrategien iværksat personlig jobformidling til jobparate kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af ekstern leverandør, ligesom rådgivere og virksomhedskonsulenter i jobcentret har deltaget i et uddannelsesforløb om jobrettede samtaler "i samspil med borgerne", som blandt andet er inspireret af den tilgang, UngeCentret har arbejdet med i empowerment-projektet. Kontanthjælpsstrategien blev politisk godkendt i januar 2016 og løber til udgangen af 2018.

Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Både lokalt og nationalt er der et stort fokus på, at flygtninge og familiesammenførte skal i job. I Brønderslev Kommune er målet, at 15 % af de borgere, som er på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, bliver selvforsørgende i 2017.

I 1. halvår 2017 er 27 borgere i målgruppen blevet selvforsørgende, hvilket svarer til 12 %. Integrationsafdelingen er derfor tæt på målet om 15 % ved årets afslutning.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er fortsat integrationsgrunduddannelsen (IGU). I 1. halvår 2017 ses en væsentlig stigning i antallet af IGU-forløb på landplan, og Brønderslev Kommune ligger fortsat i top blandt de nordjyske kommuner med 14 registrerede IGU-forløb pr. 30. juni 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


12. Reform af danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl.


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2016 en aftale om at reformere danskuddannelserne for voksne udlændinge som et led i aftalen om "Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge".

Formålet med ændringerne er, at gøre danskuddannelsen for voksne udlændinge mere erhvervsrettet og skabe en bedre styring på området ved at øge det kommunale ansvar. Det betyder, at den statslige refusion reduceres.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2016 en aftale om at reformere danskuddannelserne for voksne udlændinge.

Formålet med aftalen er at gøre danskuddannelsen mere fleksibel og erhvervsrettet samt øge det kommunale ansvar, jf. orientering på Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. december 2016.

Regeringen og aftalepartierne har den 2. juni 2017 vedtaget ændringer i danskuddannelsesloven, som understøtter aftalen om at reformere danskuddannelsen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017. Nogle elementer vil dog først træde i kraft den 1. januar 2018.

Hovedpunkterne i lovændringerne og konsekvenserne heraf for Brønderslev Kommune er følgende:

Mere enkel og erhvervsrettet danskuddannelse

Der indføres et loft på max. 15 timers danskundervisning om ugen for at sikre, at sprogindlæring sker i samspil med virksomhedsrettede tilbud.

Kommunernes muligheder for at aftale differentierede modultakster med sprogcentrene tydeliggøres. Målet er at øge sprogcentrenes incitament til at etablere virksomhedsforlagt undervisning, som kan være mere omkostningstungt. Derudover indføres et toårigt forsøg, hvor store virksomheder kan forestå dele af danskundervisningen.

Danskuddannelsessystemet bliver enstrenget, idet danskundervisningen til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v., lægges ind i den ordinære danskuddannelse.

Der indføres et klippekort til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. med en effektiv danskuddannelsesret på 3½ år inden for en 5-årig periode. Derudover indføres et depositum for målgruppen på 1.250 kr. ved tilmelding til et modul. Depositummet tilbagebetales ved afslutning af modulet eller ophør af danskuddannelsen. Målet er at reducere et højt frafald til danskundervisning hos målgruppen.

Begynderundervisningen for alle nyankomne udlændinge skal have fokus på mundtlige færdigheder, således at kursisterne hurtigere kan begå sig på en arbejdsplads. Derudover gives der mulighed for fælles undervisning på tværs af de tre danskuddannelser, når det fagligt og pædagogisk er hensigtsmæssigt.

Kravet til lærerne om en overbygningsuddannelse afskaffes, og der sigtes efter at etablere en kortere diplomuddannelse (½ år) for undervisere på danskuddannelse, hvor der er øget fokus på praktiske undervisningskompetencer. Derudover indføres mulighed for, at lærere med andre pædagogiske forudsætninger, fx erhvervsvejledere, kan undervise i afgrænsede emner.

Konsekvenser

Brønderslev Kommune besluttede den 6. juni 2016 at nedsætte danskundervisningen i integrationsprogrammet til 16 timer pr. uge, således at borgerne kan deltage i virksomhedsrettet tilbud minimum 3 dage om ugen. Brønderslev Kommune er således på forkant med tankerne bag timeloftet på 15 timer, og der bliver ikke behov for omlægninger af betydning.

I forhold til virksomhedsforlagt undervisning har Jobcenter Brønderslev indgået en aftale med AOF Vendsyssel om sprogundervisning på virksomheder til borgere, som vurderes tæt på at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

At udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. fremover indgår på de ordinære danskuddannelseshold vurderes uproblematisk, da det på grund af lav volumen allerede foregår flere steder i dag. Derudover forventes sammenlægningen af de to danskuddannelsestilbud at lette planlægning og koordinering på et område, som i forvejen er præget af høj kompleksitet. Dog vurderes indførelsen af klippekort og depositum medføre øget administration for udbyderen af danskuddannelse.

Alt i alt forventer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at lovændringerne betyder bedre muligheder for, at jobcentret kan tilrettelægge danskuddannelsen fleksibelt og i samspil med den beskæftigelsesrettede indsats.

Bedre styring af danskuddannelserne - øget kommunalt ansvar

Den statslige refusion af udgifter til undervisning af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes, og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson. Dette vil gælde fra den 1. januar 2018.

Kommunerne skal fremover udarbejde regionale rammeaftaler om samarbejde og koordinering af danskundervisningstilbud mindst hvert fjerde år. Dette forventes at ske i regi af Kommunekontaktrådene (KKR). Den enkelte kommune har fortsat ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til borgere med bopæl i kommunen.

Reglerne om, at opgaven med danskuddannelser for voksne udlændinge skal sendes i udbud tydeliggøres.

Det kommunale tilsyn med danskuddannelserne suppleres af et tværgående statstligt tilsyn med indplacering på danskuddannelse og modul.

Konsekvenser

Danskuddannelsesområdet er budgetgaranteret, og kommunen vil derfor fortsat blive kompenseret for udgifterne til opgaven. Der skal være opmærksomhed på, at midlerne fremover ikke tilgår området direkte gennem refusioner, men i øget grad tilføres kommunen gennem bloktilskuddet. Det betyder, at en omfordeling bør overvejes.

I forhold til udbud af danskuddannelsesopgaven forbereder Brønderslev Kommune et udbud i efteråret 2017. Beskæftigelsesudvalget godkendte en tidsplan for udbudsprocessen på møde den 8. maj 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker:

 • Taksten falder fra 76.635 kr. til 35.035 kr. pr. helårsperson.
 • Træder i kraft pr. 1. januar 2018.
 • Vil blive medregnet i budgettet for 2018.
Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. juni 2017, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


13. Status på ISS' virksomhedsvendte indsats på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

ISS varetager den virksomhedsvendte indsats for jobparate borgere omfattet af integrationsloven i Brønderslev Kommune.

En resultatopgørelse viser, at 38 % af de borgere, som Brønderslev Kommune har henvist til ISS siden november 2015, er kommet i selvforsørgelse.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

ISS har siden november 2015 varetaget den virksomhedsvendte indsats for jobparate borgere omfattet af integrationsloven i Brønderslev Kommune. ISS' opgave er at etablere virksomhedsforløb, sikre fremdrift i forløbene og bringe minimum 20 % af de henviste, jobparate borgere i selvforsørgelse, jf. Brønderslev Kommunes nuværende kontrakt med virksomheden, som varer til den 31. juli 2017.

I Brønderslev Kommune er der 216 fuldtidspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet pr. maj 2017. 56 % er vurderet jobparate, og - som det fremgår af nedenstående tabel - er 90 aktuelt henvist til en virksomhedsrettet indsats hos ISS. Heraf er 68 borgere aktuelt i en virksomhedspraktik eller i et job med løntilskud.

Siden ISS overtog opgaven i november 2015 er 148 borgere afsluttet hos ISS. 56 er afsluttet til selvforsørgelse, hvilket svarer til 38 %. Dette er et tilfredsstillende resultat i forhold til målet i kontrakten om, at 20 % af de henviste borgere skal i selvforsørgelse.

89 borgere er afsluttet til fortsat indsats via integrationsafdelingen, idet indsatsen hos ISS ikke har ført til, at borgerne er kommet i selvforsørgelse. Det kan skyldes, at borgeren er blevet sygemeldt, eller der er behov for en anden type indsats. Integrationsafdelingen har fokus på denne målgruppe.

Aktuel indsats - pr. 30. maj 2017

Antal henviste borgere

90

Antal virksomhedspraktikker

64

Antal job med løntilskud

4

Resultater (siden nov. 2015)

Antal

Andel

Antal afsluttede borgere

148

- heraf antal borgere afsluttet til selvforsørgelse

56

38 %

- heraf antal borgere afsluttet til fortsat indsats via integrationsafdelingen

89

60 %

- heraf antal flyttet

3

2 %

Fordeling af job og uddannelse blandt borgere afsluttet til selvforsørgelse

Antal

Andel

Antal borgere i job (heraf antal IGU-aftaler i parentes)

33 (13)

59 %

Antal borgere i uddannelse

23

41 %

Brønderslev Kommunes kontrakt med ISS ophører den 31. juli 2017. Ud over ISS har levet op til målsætningen, fungerer samarbejdet med ISS tilfredsstillende. Der er løbende dialog mellem integrationsafdelingen og ISS om indsatsen for de enkelte borgere, og ISS har løbende tilpasset sig de ændringer, som er sket på området. Det gælder lovmæssigt, hvor nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017, og det gælder opgavemæssigt i forhold til, at antallet af nyankomne flygtninge er faldet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår på denne baggrund, at kontrakten med ISS forlænges. Dette behandles som et lukket punkt på dagens møde i Beskæftigelsesudvalget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. juni 2017, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


14. Hygiejnepolitik Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/HAR/ÆR/SS/ÆO/BY

Brønderslev Kommune har i forbindelse med det fortsatte arbejde omkring hygiejne udarbejdet en Hygiejnepolitik. Politikken sendes til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget inden den sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Nordjylland samt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den forbindelse er der udarbejdet en Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune, som skal være med til at sikre koordinering på tværs af fagforvaltninger samt en struktureret kontakt til regionens hygiejneindsats, Infektionshygiejnen Region Nordjylland.

Brønderslev Kommune ønsker således fortsat at arbejde målrettet med hygiejne.

Politikken er udarbejdet med hensyn til borgerne og deres velbefindende og gælder for Brønderslev Kommunes personale samt leverandører.

For at sikre det målrettede arbejde med hygiejne i Brønderslev Kommune er der samtidig oprettet en Hygiejneorganisation. Organisationen består af en overordnet leder, et hygiejnekoordinationsudvalg og en række hygiejnekontaktpersoner.

Hygiejneorganisationen har blandt andet haft til formål at udarbejde og godkende Hygiejnepolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Til toppen


17. Lukket punkt: Udbud af danskuddannelser


Til toppen


18. Lukket punkt: Læringsforløb på integrationsområdet


Til toppen


19. Lukket punkt: Sundhedsindsats for flygtninge


Til toppen

Opdateret 4. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach